EU projekt vrijedan 4,4 milijuna kuna: Započeli radovi na izgradnji kolnika i nogostupa u Omladinskoj ulici

Započeli su radovi na izgradnji kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici u Velikoj Ostrni. Projekt vrijedan 4,4 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja 2014.-2020., u visini 85 posto iznosa Projekta i Republika Hrvatska u visini 15 posto iznosa .
Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ sklopljen je između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Grada Dugog Sela. EU sufinanciranje projekta iznosi nešto više od 3 milijuna kuna, iznos RH je 545.352 kune, a Grada 765.446 kuna.
Gradilište su obišli zamjenik gradonačelnika Dugog Sela Nikola Tominac, pročelnik UO za gospodarstvo i financije Dean Dragičević i voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović.  Izvođač radova je Bolčević gradnja d.o.o., a rok za završetak cijelog projekta je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Duljina dionice iznosi 620 m. Projektom je predviđena prometnica širine 5.5m i sa sjeverne strane nogostup širina 2,20 metara. Predviđena je i izgradnja oborinske ulične odvodnja u koju će se spojiti odvodnja sa ceste i nogostupa sa ukupno 41. Slivnikom, u koju će se spojiti drenaža prometnice i u koju će biti spojene kućni priključci oborinske odvodnje -ukupno 37 kućnih priključaka oborinske odvodnje. Također, uključuje horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, iskop novog cestovnog kanala s južne strane s izradom novih cijevnih propusta odnosno kolnih ulaza u parcele kao i podzemnu DTK- telekomunikacijska instalacija u trupu nogostupa te podzemne priključke za objekte u ulici.Skip to content