Grad donio niz odluka vezanih za društvene djelatnosti

Odluke gradonačelnika vezane za društvene djelatnosti za 2017. godinu – nastavak sufinanciranja smještaja djece u vrtiće, pomoći za novorođenčad, logopedskih tretmana za djecu, prijevoza osoba s invaliditetom.

Kako doznajemo od Upravnog djela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela, za 2017. godinu gradonačelnik Stipo Velić je donio niz odluka vezanih za ovaj segment. Tako je donijet zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2017. godinu – 1.000 kuna za svako novorođeno dijete za koje roditelji podnesu zahtjev u ovoj godini. U 2016. godini zaprimljeno je 176 zahtjeva za pomoć za opremu novorođenog djeteta te je ona isplaćena za 91 djevojčicu i 85 dječaka.

Donijeta je Odluka o financiranju dojenačke hrane za novorođenčad roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada, a prema prijedlogu Patronažne službe Doma zdravlja Zagrebačke županije (djeca rođena prije termina, sa zdravstvenim poteškoćama, teški socio-ekonomski uvjeti života u obitelji i sl.) Odučeno je o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom (slijepe osobe i osobe oboljele od multiple skleroze) koje imaju prebivalište na području Grada, a temeljem te odluke zaključen je ugovor s prijevoznikom Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica ZET.

Odlukom o visini iznosa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017. godinu od 1.000 kuna, sufinancira se smještaj djece predškolskog uzrasta u vrtićima drugih osnivača – privatnim vrtićima koji djeluju na području Grada. Prošle, 2016. godine sufinanciran je smještaj za više od 200 djece. Također, nastavlja se sa sufinanciranjem logopedskih tretmana djece i predškolske djece s prebivalištem na području Grada. Temeljem Odluke, roditelji ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 45 kuna po logopedskom tretmanu za svako dijete koje ih koristi kod ovlaštenih logopeda.Skip to content