Grad Dugo Selo prijavio 2 projekta na NPOO

Grad Dugo Selo prijavio se na prvi poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. sa dva projekta od strateške važnosti za grad. Radi se o dogradnji područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću i izgradnji dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna.

Realizacijom projekta dogradnje područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Lukarišću tj. izgradnjom i opremanjem 2 nova dnevna boravka (1 za vrtićku i 1 za jasličku skupinu) omogućilo bi se povećanje kapaciteta područnog objekta za 32 mjesta.

Izgradnjom i opremanjem 4 dnevna boravka u novom dječjem vrtiću u naselju Ostrna omogućilo bi se 80 mjesta za djecu vrtićke dobi.Skip to content