Grad Dugo Selo raspisao je javne natječaje za prodaju nekretnina

Grad Dugo Selo raspisao je javne natječaje za prodaju nekretnina u označenih kao:

  • z.k.č. broj 527/3, ”oranica u Ulici J. Dalmatinca”, površine 169 m2, upisano u zk.ul. broj 2422, k.o. Dugo Selo I i
  •  suvlasnički dio (½ dijela) z.k.č. broj 535/1, ”kuća br. 14 i dvorište u Dugom Selu, Osječka ulica”, ukupne površine 567 m2, upisano u zk.ul. broj 336, k.o. Dugo Selo I.

Detaljnije na  poveznici.Skip to content