Grad Dugo Selo sufinancira program „Škola u prirodi i obuka neplivača“ za učenike četvrtih razreda

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian donio je zaključak kako će se Iz Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu sufinancirati program „Škola u prirodi i obuka neplivača“ učenika 4. razreda Osnovnih škola s prebivalištem na području Grada u iznosu od 570 kuna po polazniku sukladno dostavljenim podacima Škola. Nakon provedenog programa Škole su dužne Gradu Dugo Selo dostaviti izvješće uz popis učenika (ime, prezime, adresa prebivališta) koji su sudjelovali u navedenom programu.

Više u ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA – PROGRAM ŠKOLA U PRIRODI I OBUKA NEPLIVAČASkip to content