GRAD POTPISAO UGOVORE S IZVODITELJIMA RADOVA NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA: Ukupna vrijednost radova 1,2 milijuna kuna

U Gradskoj upravi u Dugom Selu danas su potpisani ugovori o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela u 2018. godini. Riječ je o poslovima na kojima su izvoditelji izabrani temeljem natječaja održanog početkom ove godine, a, kako je istaknuo gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian, koji je u ime Grada potpisao ugovore, pokazalo se da su izabrane najbolje i najpovoljnije ponude jer je Grad u proračunu za te poslove predvidio 1,5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost svih danas potpisanih ugovora 1,2 milijuna kuna, odnosno da je ostvarena ušteda 21% u odnosu na procijenjenu vrijednost radova.
Ugovori su potpisani sa Obrtom Barun za održavanje asfaltnih cesta; Obrtom „JIK Kajba“ za redovno održavanje cesta, pojačano održavanje i rekonstrukciju cesta te održavanje poljskih puteva, tvrtkom „Kod kapetana“ za iskope, čišćenje i regulaciju odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnju nerazvrstanih cesta te sanaciju cijevnih propusta; „Pismoradom d.d.“ za postavu i popravak vertikalne signalizacije i „Signalizacijom d.o.o.“ za održavanje horizontalne signalizacije.Skip to content