Gradonačelnik N.Panian potpisao ugovore s predstavnicima udruga za dodjelu sredstava programima i projektima za 2021. godinu

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, u nazočnosti svojih zamjenika Jasminke Kokot Bambić i Nikole Tominca, potpisao je danas ugovore s predstavnicima udruga za dodjelu sredstava za 2021. godinu programima i projektima u području Javnih potreba u kulturi grada Dugog Sela te udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti.

„Kao i svake godine potpisujemo ugovore s udrugama o dodjeli financijskih sredstava po projektima i programima. Možete krenuti sa svojim projektima“, kazao je gradonačelnik Panian zahvalivši svima na dolasku i zaželjevši uspjeh u realizaciji projekata.

Za projkte udruga koje djeluju u kulturnom segmentu ukupan iznos je 370.000 kuna. KUD-u „Preporod“ za projekt očuvanje baštine i tradicije dodijeljeno je 280.000 kuna; Likovnoj udruzi Dugo Selo za tradicionalne izložbe tijekom godine 15.000 kuna; VA „Duga“ za projekte „Tam gdi svira kaj“, „Martin Aestas“ i „Classic Martini“ dobila je 30.000 kuna; Udruga Hrvata BiH „Rodna gruda“ za promicanje i očuvanje baštine Hrvata 25.000 kuna; Machlab za projekt Kultura recikliranja 20.000 kuna.

Gradskoj udruzi umirovljenika za projekt „Uspješno i zadovoljno starenje“ dodijeljeno je 80.000 kuna; HVIDR-i za Program socijalnog i humanitarnog unaprjeđenja osoba s invaliditetom 35.000 kuna; ADHD i JA za projekt Govorimo lako-razumije me svatko 28.000 kuna; Udruzi „Hrvatski vitezovi-ratni veterani 1991.“ za projekt Adaptacija i integracija hrvatskih branitelja i osoba s invaliditetom u civilno društvo 35.000 kuna; Društvu Naša djeca za plan godišnjih aktivnosti 40.000 kuna; Udruzi ratnih veterana domovinskog rata „Crne mambe“ 18.000 kuna za projekt Socijalno i psihološko osnaživanje hrv.branitelja radnom terapijom“; Udruzi SUH za Brinimo o našim starijim osobama 40.000 kuna; Društvu invalida Dugo Selo 30.000 kuna; Moto klubu Sv.Martin Dugo Selo za promicanje Kluba i promociju dugoselskog kraja 10.000 kuna.Skip to content