Search
Close this search box.

Gradonačelnik Nenad Panian održao tiskovnu konferenciju: OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH IZMJENA PRORAČUNA GRADA za 2018. godinu

Priopćenje gradonačelnika od 4. srpnja 2018. prenosimo u cijelosti

I. izmjene i dopune proračuna za 2018. god. donose se zbog usklađenja prihoda i rashoda sukladno praćenju ostvarenja naplate prihoda i primitaka kao i izvršenja rashoda i izdataka. Ukupan proračunski okvir povećava se za 23, 7 (23.713.398) milijuna kuna te iznosi 118, 3 ( 118.376.371) milijuna kuna.

Što se tiče prihoda, trenutno smo na 51% realizacije poreznih prihoda, odn. 52,25% realizacije od poreza na dohodak  i prireza, što je +4% u odnosu na ovu godinu, a porezni prihodi su povećani u odnosu na 2017. preko 6 mil/kn, odn. 22%.

U prilogu je tablica ostvarenja proračuna grada Dugog Sela od 2014.- 2017.

godina

razina 22

razina 23 

porezni prihodi

 

bez proračunskih korisnika

sa proračunskim korisnicima

 

 

 

 

 

2014

41.847.136,89

45.576.486,83

28.065.590,63

 

 

 

 

2015

40.446.669,40

44.182.101,15

27.049.276,76

 

 

 

 

2016

45.544.404,52

50.734.529,52

27.527.144,25

 

 

 

 

2017

43.273.991,55

47.723.963,57

27.699.978,09

 

 

 

 

2018

 

94.980.050,00

33.774.700,00

Osim toga povećani su i prihodi od pomoći iz drugih proračuna i to za 2 milijuna kuna , a to su sredstava koja se planiraju potraživati iz Fonda za poravnanje.

Također su za 1,7 milijuna kuna povećana sredstva od prodaje nefinacijske imovine, a na osnovu zaključka da Grad u svom vlasništvu ima dosta parcela koje stoje neiskorištene i predstavljaju trošak Gradu zbog održavanja, te će se nakon procjene staviti u prodaju.

Odličan rezultat ostvaren je i na projektima koji su financirani iz stranih izvora financiranja.

U proteklih godinu dana ostvareno je prihoda od projekata apliciranih na EU fondove u iznosu od 10,4 miljuna kuna.

U tablici br. 2 nabrojani su su projekti i izvori financiranja:

Tablica br.2

RED.BR.

NAZIV PROJEKTA

EU

FOND

1.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

3.002.962,20

317.960,73

12.375,00 – sufinanciranje tehničke pomoći

180.000,00 – potražujemo za provedbu projekta

2.

54+  „Radost življenja“

806.716,78

14.250,00 – sufinanciranje tehničke pomoći

3.

OMLADINSKA ULICA U OSTRNI

2.568.685,13

4.

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GRADSKE UPRAVE

1.677.597,99

5.

ENERGETSKA OBNOVA GLAZBENE ŠKOLE

1.955.924,44

6.

OBRAZOVNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI ZA GOSPODARENJE KOM. OTPADOM

464.944,20

12.000,00 – potražujemo za sufinanciranje teh. pomoći

UKUPNO:

10.445.878,65

Pod iznosom EU u tablici misli se na sredstva dobivena iz EU fondova koja se dodjeljuju preko naših nacionalnih institucija: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Pod iznosima Fond i ZŽ misli se na zahtjeve upućene Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te Zagrebačkoj županiji za sufinanciranje iznosa vlastitog učešća u EU projektima.

Neki od navedenih projekata su već u izvedbenoj fazi: reciklažno dvorište i  rekonstrukcija Omladinske ulice., a njihov završetak planiran je do kraja ljeta 2018. godine.

  Projekt obrazovno informativnih aktivnosti je u procesu nabave i krajem ljeta kreće u provedbu. 

Projekti energetske obnove zgrade Gradske uprave  i zgrade Glazbene škole su u fazi pripreme dokumentacije za javnu nabavu.Plan je da se natječaji provedu tijekom 2018. kako bi se na proljeće 2019. krenulo sa izvođenjem radova. 

Projekt izgradnje Gospodarske ulice – buduće obilaznice centra Dugog Sela od 9 mil/kn ja na administrativnoj provjeri u SAFU i planiramo sufinanciranje od preko 50%. 

Osim navedenog gotov je projekt rekonstrukcije javne rasvjete u sklopu projekta Newlight zamjenjeno je 98% rasvjetnih tijela. odn. 2402 lampe. Navedeni projekt se kompletno financira iz uštede električne energije tako da tim projektom gradski proračun nije opterećen .Tim projektom Grad Dugo Selo će osim rasvjete dobiti i wifi zonu u centru grada, te mobilnu aplikaciju namijenjenu komunalnom redarstvu. 

Od projekata koji su pripremi svakako je najveći i najzahtjevniji projekt izgradnja KIC-a (Kulturno informativnog centra) i nakon opsežnih priprema i konzultacija koji su trajali nekolko mjeseci spremni smo ga prijaviti na natječaj zagrebačke aglomeracije kao brownfield investiciju. U prvoj fazi natječaja (roch-bau izgradnja) vrijednost projekta će biti cca 14 mil/kn s PDV-om. 

Također pripremamo i drugu fazu, koja podrazumijeva opremanje i uvođenje sadržaja , a objava natječaja se očekuje krajem 2018. ili početkom 2019. 

Što se tiče rashoda predlaže se povećanje od 23,3 milijuna kuna , a najveći dio tih sredstava odnosi se na projekte planirane iz EU fondova( nabava spremnika za odvojeno sakupljanje otpada i vozila, realizacija projekta „Pametno odvoji i čisti grad osvoj“, obnova zgrade Gradske uprave , KIC,obilaznica kroz poduzetničku zonu, uređenje Dječjeg vrtića Dugo Selo,obnova zgrade Glazbene škole, otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i objekata od značaja za razvoj Grada ).

Grad je isplanirao sredstva u rebalansu proračuna za provođenje besplatnih ljetnih igraonica za djecu.

Isto tako rebalansom su povećana i sredstva za Zajednicu športskih udruga za realizaciju projekta vanjskih fitnes sprava za odrasle od čega 50 % sredstava osigurava HOO.

U proteklih godinu dana realizirali smo mnoge projekte dijelom bazirane na proračunu naših prethodnika, a nakon usvajanja proračuna za 2018. trudili smo se opravdati iskazano povjerenje. Također se nadamo da će naši cijenjeni vijećnici prepoznati naš trud i viziju daljnjeg razvoja grada te da će podržati i I. izmjene i dopune proračuna za 2018. kako bi mogli nastaviti s realizacijom projekta.

Svakako treba podsjetiti građane da smo u proteklih godinu dana izveli niz radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta ( Krapinska, Navrtkova, Klasanova, odvojak Kalničke, dio Prozorske( 1.300 m), odvojak J. Predavca, dio Šaškovečke ( od Bunčića do Martinske, Gospodarska ulica te ugradnja frezanog asfalta u Vinogradarskom putu.Izvedeni su radovi na probijanju ulice Šašec, te radovi na izgradnji ceste unutar deponije Andrilovec.

Izvedeni su radovi rekonstrukcije i asfaltiranja parkirališta u centru grada, kod dječjeg vrtića i OŠ I. Benković.

Izvedeni su radovi na izgradnji nogostupa i biciklističke staze u Ulici grada Vukovara, te su izvedeni radovi na ugradnji kanalizacije i vodovoda u Ferenčakovoj ulici.izgrađena je i potpuno opremljena kuhinja u dječjem vrtiću Dugo selo, dok su na objektu u Lukarišći izvedeni radovi na izradi fasade, kotlovnice, i na krov su postavljeni solarni kolektori.

Izgrađen je potporni zid u Bunarskoj ulici, te izgrađeno dječje igralište u Prozorju. Uređen je gospodarski objekt na Novom groblju te uređeni i opremljeni sanitarni čvorovi i svlačionice na objektu NK Dugo Selo, izgrađen je prostor za pse u Osječkoj,

Od manjih komunalnih poslova možemo izdvojiti izgradnju zelenih otoka u Mihanovićevoj i Ulici M. Krleže, postavljene su nove klupe duž pješačkih staza., postavljanje novih igrala i ograda na dječjim igralištima.

Pučko otvoreno učilište organiziralo je po prvi put besplatne ljetne radionice za djecu školskog uzrasta.Organizirane su 24 različite edukativne igraonice (likovna, glumačka, mladi znanstvenici, mali arheolozi, sveti Martin i njegova baština, kreativne radionice, mažoretkinje, mala škola plesa, mala škola ribolova, izviđači, škola šaha, škola stolnog tenisa, škola badmintona, škola rukometa, nogometa, košarke, odbojke, borilačkih vještina, škola jahanja, streljaštvo, atletika, rolanje, prva pomoć i mali kuhari).Odaziv na radionice je vrlo velik (600 polaznika).

DKPC –gradsko komunalno poduzeće smo uspjeli osposobiti da samo izvodi radove košnje i čišćenja grada. Te radove su do sada izvodila trgovačka društva odabrana na natječaju, međutim kvaliteta radova je bila upitna. Nastavljamo i dalje razvijati tvrtku DKPC tako da ih trenutno pripremamo za radove čišćenja gradskih zgrada, i nastavit ćemo ih razvijati u  smjeru da jednog dana obavljaju kompletan servis koji je građanima potreban, npr. jedinstvena naplata svih računa, poduzetnički inkubator i sl. 

U fazi izrade projekta su šetnica uz Birtov klanac, energetska obnova Društvenog doma u Leprovici, izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste – spoj Oborovske – istočni nadvožnjak, projektira se nogostup u Leprovici i u Sportskoj ulici.

Uspjeli smo smanjiti potraživanja od pravnih i fizičkih osoba za cca 0,5 mil/kn iako su većina  potraživanja bila starija od 5 godina. 

Intenzivno radimo na poboljšanju komunikacije s građanima, a od veljače ove godine građani se mogu svakog utorka najaviti kod gradonačelnika na razgovor. Odaziv građana bio je izuzetno dobar – stoji u priopćenju s tiskovne konferencije.

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content