Gradonačelnik obišao aktualna gradska gradilišta – u rad puštena prva javna slavina s pitkom vodom

U sklopu radnih obilaska gradilišta na području grada, gradonačelnik Nenad Panian zajedno sa svojim zamjenikom Nikolom Tomincem, u pratnji više stručne suradnice za komunalnu izgradnju i zaštitu okoliša Gradskog upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Jadranke Robić danas je u Perivoju grofa Draškovića puštena u rad javna slavina s pitkom vodom.

„Novi izgled Parka grofa Draškovića – uz postojeće dječje igralište izgrađena je, kako bi po domaći rekli, pipa za svu žednu djecu, roditelje, starinskog, baroknog stila za naš povijesni park. No, osim toga, u parku su izgrađene još nove pješačke staze do Kule Drašković, riješen je priključak električne energije za potrebe budućih javnih manifestacija koje se održavaju u Parku. Sa sjeverne strane sljedeći tjedan postavljamo zapreke, barokne stupiće, radi onemogućavanja parkiranja na zelenu površinu. Oformljena je s južne strane biciklistička staza, a do kraja godine, eventualno u proljeće s južne i zapadne strane parka uz dječje igralište zasadit će se živa zelena ograda radi što veće sigurnosti djece“, poručio je gradonačelnik.

Tom prilikom gradonačelnik je najavio i planove obližnjeg privatnog Dječjeg vrtića Vrapčić za proširenjem njihovih prostora, a radi zbrinjavanja sve neupisane djece. „Grad je uputio svim privatnim vrtićima na području grada ponudu da će ih osloboditi komunalnog doprinosa ukoliko se odluče za proširenje jer gradski vrtić je u nemogućnosti proširenja smještajnih kapaciteta. DV Vrapčić je na to pristao te će se njihovi kapaciteti povećati za 5 odgojnih skupina, ukupno upis novih 100-u djece. Poseban naglasak bit će na jasličkim grupama, koje trenutno nedostaju, a Grad će sufinancirati smještaj djece s malo većim iznosom“, kazao je gradonačelnik.

Danas su predstavnici Grada također obišli gradilište Reciklažnog dvorišta u Andrilovcu koje je u samoj završnoj fazi, pred dobivanjem uporabne dozvole te radove u Omladinskoj ulici gdje su u tijeku radovi na izgradnji ulične odvodnje, nogostupa i rekonstrukciji prometnice. Predstavnici Grada posjetili su također danas gradilišta dviju retencija za sakupljanje brdskih voda – Martin Breg i Planički jarek koji su u završnoj fazi planiranih radova za ovu godinu. Radovi na ovim lokacijama započeti u svibnju ove godine bit će zaključeni za dvije godine, no prema riječima predstavnika investitora Hrvatskih voda, Jakova Prgometa, do kraja ove godine izgradnja će doći do polovine brane, što je bio i plan.

Predstavnici Grada obišli su i dječje igralište u Perivoju I. B. Mažuranić gdje je u tijeku proširenje i postavljanje novih dječjih sprava i opreme koje će sadržati osam mogućnosti za igru. Uz dvije sprave u Parku grofa Drašković koje su prilagođene za djecu s invaliditetom, sada će biti montirana još jedna u Perivoju I. B. Mažuranić.Skip to content