Gradonačelnik održao sastanke o Projektu 54+ Europskog socijalnog fonda te problematici privatnih dječjih vrtića

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian i njegovi suradnici održali su danas dva sastanka vezana za društveni segment Grada. Više o temama sastanaka, u čijem su fokusu bile starije dobne skupine građana te predškolski odgoj, rekla je zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić.
Prvi sastanak odnosio se na natječaj 54+ Europskog socijalnog fonda, operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. umjetnost i kultura. Grad je kao partnere uključio POU Dugo Selo i KUD „Preporod“, a u razgovoru su sudjelovali i predstavnici Likovne udruge Dugo Selo. Izrađivačima projekta iznijeli su svoje prijedloge vezane za aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za ciljanu dobnu skupinu od 54 godine nadalje. Prijedlozi bi se trebali objediniti do 24. srpnja kada je rok predaje te se projekt šalje na ocjenu. Planirano trajanje projekta 54+ je 18 mjeseci i za to vrijeme bi se te ciljane dobne skupine uključile u društvenu zajednicu na način da im se omogući korištenje svih mogućih kulturnih sadržaja poput koncerata, izložbi, raznim radionicama… Drugi sastanak održan je s predstavnicima odnosno vlasnicima privatnih vrtića na području Grada „Vrapčić“, „Buba Biba“ i „Didi“ kako bi se gradonačelnik upoznao s njihovom problematikom odnosno njihovim planovima za budućnost. Bilo je riječi o planovima za proširenje DV „Didi“ kao i „Vrapčića“ koji također imaju planove za građenje novih objekata što bi povećalo kapacitete za dodatnih 9 skupina djece, objasnila je J.Kokot Bambić. To bi olakšalo situaciju što se tiče smještaja sve djece u vrtiće te postiglo visoki pedagoški standard kojem Grad teži.Skip to content