Gradonačelnik uputio zahtjev Ministarstvu prometa i HŽ Infrastrukturi vezano za rješavanje projekata spojne ceste preko dva nadvožnjaka i izgradnje željezničke stanice u Kopčevcu

Među projektima prometne infrastrukture koje Grad Dugo Selo planira realizirati su izgradnja željezničkog stajališta u Kopčevcu te izgradnja prometnice kojom će se spojiti dva nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Velika Ostrna. Ti su zahvati planirani Prostornim planom uređenja Grada, a gradonačelnik Nenad Panian uputio je zahtjev nadležnima Ministarstvu mora, prometa i infrarstrukture te HŽ Infrastrukturi za podršku u realizaciji i pomoći u sufinanciranju i/ili pronalaženju dodatnih izvora financiranja. Kako navodi za stajalište u Kopčevcu, njegovom izgradnjom uvelike bi se rasteretio centralni dio naselja Dugo Selo (dolazak i odlazak putnika, te parkiranje automobila). Za predmetno stajalište i izgradnju dovoljnog broja parkirališnih mjesta postoje prostorne mogućnosti, a istu bi osim 1.113 stanovnika naselja Kopčevec ( po popisu stanovnika iz 2011. godine) koristili i građani šireg područja po principu „park&ride“ odnosno oni koji putuju vlakom u Zagreb na posao.

Što se tiče ceste za spoj dva nadvožnjaka preko željezničke pruge u naselju Velika Ostrna, ta se prometnica planira na neizgrađenom dijelu naselja u duljini od 1065 m. Izgradnja predmetne prometnice inicirana je projektom rekonstrukcije željezničke pruge M 201 Dugo Selo – Koprivnica – Botovo – Državna granica – (Gyekenyes), koja se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj te projektom rekonstrukcije pruge M 103 Dugo Selo – Novska koji je u pripremi za financiranje iz sredstava EU, napominje gradonačelnik Panian. Tim nadvožnjacima, nakon rekonstrukcije željezničke pruge, ostvaruje se veza naselja Velika Ostrna, Mala Ostrna i Leprovica (cca 2.000 stanovnika) te dijela Općine Rugvica s naseljem Dugo Selo. Projektima rekonstrukcije pruge nije predviđena izgradnja spojne ceste planiranih nadvožnjaka jer prema dostupnim podacima istu nije moguće financirati iz tih izvora. Postojećom dokumentacijom nadvožnjaci su povezani putem stambenih ulica, a takvo rješenje nije dugoročno održivo te je Grad Dugo Selo ugovorio izradu projektne dokumentacije za izgradnju ceste. „Očekuje se rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja predmetne prometnice što iziskuje znatna sredstva. Grad Dugo Selo je prilikom pripreme dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge bio susretljiv temeljem zahtjeva Hrvatskih željeznica (HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.) s ciljem što brže realizacije projekata rekonstrukcije pruge. U budućnosti ćemo biti prisiljeni uložiti dodatna, ne mala sredstva, da stanje nastalo realizacijom projekata koji prelaze okvire Grada Dugog Sela saniramo u suvislo prometno rješenje“, navodi gradonačelnik. Osim navedenog Grad planira kroz sljedeće izmjene PPU-a predvidjeti stajalište u naselju Andrilovec, a temeljem učestalih zahtjeva stanovnika tog naselja. Izgradnjom tog stajališta slično kao i u naselju Kopčevec ostvarili bi se preduvjeti za ranije spomenuti koncept „park&ride“ za istočna naselja Grada Dugog Sela (Andrilovec, Donje Dvorišće i Lukarišće) kao i za dio Općine Brckovljani koji sada gravitira kolodvoru u Dugom Selu. Prema popisu iz 2011. godine ta naselja imaju 1502 stanovnika bez gravitacije iz Općine Brckovljani.Skip to content