Gradskim grobljima na području Grada Dugog Sela upravlja i uslugu ukopa obavlja Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

http://dkpc.hr/djelatnosti/groblja/

 

LOKACIJE

Novo groblje – Marijanska ulica 37, Dugo Selo
Staro groblje – Martinska ulica 160, Prozorje

 

Opći uvjeti isporuke usluge ukopa pokojnika

Cjenik usluga na groblju – primjenjuje se od 01.06.2019.

 

GIS groblja

Skip to content