Gradsko vijeće usvojilo novi komunalni doprinos i dva kreditna zaduženja

Kako se i moglo očekivati najveća rasprava vijećnika današnje sjednice Gradskog vijeća vezala se uz nekoliko točaka – povećanje cijene komunalnog doprinosa, dva nova kreditna zaduženja gradskog proračuna te oko odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtke DKPC d.o.o..

Prijedlogom nove odluke o komunalnom doprinosu definirane su nove zone te su ujedno promijenjene jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, pojasnio je pomoćnik pročelnika Vinko. Odluka također definira tko ne plaća, tko je oslobođen, kako se izračunava te kako će prethodno uplaćen komunalni doprinos biti uključen u novu izgradnju.   Prva zona obuhvaća naselja sjeverno od željezničke pruge, naselje Dugo Selo, Kopčevec, Lukarišće i Kozinščak; drugu zonu obuhvaćaju naselja južno od pruge, kao i naselja Velika i Mala Ostrna; treću zonu Leprovica, Andrilovec, Donje Dvorišće i dio Prozorja te četvrtu zonu čini svi ostali, izvan građevinskog područja. Za 1. zonu komunalni doprinos je sada 11 eura, za 2. zonu 9,50 eura; za 3. zonu 6 eura i za 4. zonu 3 eura. Za obiteljske kuće nominalno povećanje iznosi 18%, dok je recimo za skladišne prostore (koji su se dosada vodili kao proizvodni objekti, a radi se o neproizvodnim) povećanje je za više od 100%. Obiteljske kuće mogu ostvariti popust samo jednokratno.

Vijećnika Sinišu Kljajića zanimalo je zašto je povećanje za proizvodnu djelatnost od 35 do 69% te koliko će to biti privlačno investitorima. Gradonačelnik Nenad Panian je između ostalog argumentirao činjenicom da se odluka o visini komunalnog doprinosa nije mijenjala od 2014. godine, a Dugo Selo će i dalje biti privlačno zbog svog položaja i riješene komunalne infrastrukture.

„Ovako važna tema mora imati potpune materijale – zašto se prva zona proširuje; prebacivanje naselja Velike Ostrna iz 3. u 2. zonu; kako cijena Kozinščaku i Lukarišću možete biti ista kao u centru grada te kolika je projekcija prikupljenih sredstava nakon povećanja komunalnog doprinosa“, neka su od pitanja vijećnika Darjana Budmira. Gradonačelnik je podsjetio na ubrzani razvoj grada, naseljavanje novog stanovništva, izgradnju komunalne infrastrukture koje je utjecalo na proširenje zona, ali i mijenjanje pojedinih zona, komentirajući da „oni koji žele graditi u takvim uređenim zonama, morat će i platiti“. Pomoćnik pročelnika za financije i komunalno gospodarstvo Marijo Vinko navodi da je projekcija u proračunu rađena za trenutne prihode od komunalnog doprinosa, a ne i od novog. „Načelno je povećanje za obiteljske kuće od 18%, no kada se akumulira proširenje zone to je značajno povećanje u postotku, ali nije u apsolutnim vrijednostima jer smo dosada imali jako mali iznos komunalnog doprinosa. Za neku kuću od 200 m2 vi ste morali platiti 2.000 eura komunalnog doprinosa, a sad ćete platiti 3.500 eura. No, kada uzmete u obzir današnje cijene izgradnje, koje su i do 1.200 eura po m2, vrijednost komunalnog doprinosa je 3 m2 kuće“, detaljno je pojasnio Vinko. Vijećnik Dino Kramer predložio je odgađanje donošenja odluke te uvrštavanje dodatne 5. zone, što nije uzeto u obzir. Vijećnici su na kraju većinom glasova usvojili novu odluku o komunalnom doprinosu.

Točke dnevnog reda sjednice o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela za izgradnju dječjih vrtića kao i kreditnog zaduženja za izgradnju nogostupa također su podigle prašinu kod gradskih vijećnika. Planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 796.337 eura za dogradnju područnog objekta DV Dugo Selo u Lukarišću te za izgradnju novog vrtićkog objekta u Velikoj Ostrni u iznosu od 1.068.418 eura, odnosno sveukupno milijun i 864.755 eura. Za izgradnju nogostupa planirano je kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 2.033.314 eura – od toga za nogostup u Velikoj Ostrni i Maloj Ostrni od 1.353.773 eura te za nogostup u Leprovici 679.541 euro kredita. Pročelnik za financije i komunalno gospodarstvo Dean Dragičević naglašava kako ukupna godišnja kreditna obveza jedinice lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, dok će ovim kreditnim zaduženjima ukupna suma kreditnog zaduženja gradskog proračuna iznositi 14,5%. Vijećnika Mihaela Pintara zanimalo hoće li Grad se dodatno zaduživati do 2029. godine, do kada je planirana otplata svih kredita, na što je pročelnik kazao da neće jer „od nekoliko većih projekata koji slijede u Gradu – ne uključuju financiranje gradskog proračuna, kao što je zgrada bivšeg Suda, uređenje interijera Kulturnog centra za posjetitelje te Poduzetnički inkubator, za koji Grad od ranije ima projekt.

„Da li sportski centar ili vrtić, teško je planirati jer ovo je vrlo dinamična godina u kojoj ne znamo koji će se svi natječaji otvarati“, poručio je pročelnik odgovarajući na jedno od pitanja vijećnika Kljajića, „da imamo projekt za stadion mogli bi ove godine dobiti financiranje. Zato smo krenuli u projektiranje kako bi aplicirali na natječaj. Potrebne su nam projektne dokumentacije. Nastojat ćemo izprojektirati uređenje suda. Prijavit ćemo jedan projekt i jednu šetnicu do kraja godine“, između ostalog naveo je pročelnik. Uz suzdržane oporbene vijećnike, prijedlozi kreditnih zaduženja prihvaćeni su većinom glasova.

Većinom glasova protiv odbijena je odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje DKPC-a d.o.o. kojim bi ista tvrtka kupila teretno vozilo za prikupljanje mješovitog komunalnog otpada, a otplatu kredita realizirala bi iz prihoda svoje djelatnosti. Kako je uvodno obrazložio vijećnik Stjepan Štefinovec Odbor za financije i proračun prethodno je dao negativno mišljenje o prijedlogu smatrajući da se radi o visokoj cijeni ponude u iznosu od 279.378 eura (s PDV-om) te da se ista vozila mogu pronaći jeftinije. Direktor DKPC-a Tadija Penić istaknuo je s druge strane da isto vozilo koristi tvrtka Komunalac iz Vrbovca što je bila ideja vodilja. „Pribavili smo šest ponuda za nabavu vozila te jednu ponudu financijske kuće za leasing. Osnovna cijena iznosi 210.000 eura u koju nije uračunat leasing. Tvrtka trenutno ima dva zaduženja, dva financijska leasinga koji su financirani iz gradskog proračuna, dok bi ovu nabavu pokrili sredstvima iz vlastite djelatnosti“, poručio je direktor. Vijećnik Kljajić komentirao je da ovim postupkom izvršna vlast, koja ima predstavnika Skupštine istog Društva, poručuje da postoje problemi u odnosima s DKPC-om. „Sada kad je proveden otvoren postupak nabave govori se visokoj cijeni, a kada se radi od direktnoj nabavi tada bez obzira na cijenu, nije skupo“, komentirao je također vijećnik Budimir.

Darovano gradsko zemljište Zagrebačkoj županiji za treću osnovnu školu

Svi vijećnici bili su suglasni darovati nekretninu u k.o. Andrilovec koju Grad Dugo Selo, kao vlasnik zemljišta, daruje Zagrebačkoj županiji u svrhu izgradnje treće školske zgrade i školske dvorane na gradskom području. Vrijednost nekretnine iznosi 399.000 eura. Kako je istaknuo pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić ove godine u okviru NPO-a bit će raspisan natječaj za financiranje izgradnje škola na području Hrvatske na koji bi projekt bio prijavljen, s obzirom da NPO pokriva 100% financijskih troškova izgradnje.

Grad kreće sa sufinanciranjem djelatnosti dadilja

Odlukom o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja iz gradskog proračuna će se sufinancirati obrt dadilja s ukupno 120 eura mjesečno bez obzira na puni mjesečni iznos cijene usluge dadilja koji e plaćati roditelji djeteta. „Grad Dugo Selo bilježi sve veći broj stanovnika i povećane potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju. Dječji vrtići su postigli svoj maksimum, stoga do realizacije proširenja vrtićkih kapaciteta predlaže se sufinanciranje obrta dadilja“, pojasnio je pročelnik Savić, dok je većina vijećnika podržala ovu odluku.

Produljen ugovor za caffe bar Cult u Sportskom centru

Vezano uz davanje prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Sportskom centru Dugo Selo, kojim se, prema odluci Upravnog vijeća ste ustanove, dosadašnjem zakupcu Makos-prom d.o.o. iz Dugog Sela (caffe bar Cult) produžuje zakup – gradski vijećnici tražili su pojašnjenje takve odluke. Naime, prema mišljenju oporbenih vijećnika nije proveden javni natječaj, već se samo produljuje ugovor na pet godina, i to po cijeni koja se nije mijenjala od 2013. godine, u ukupnom iznosu 902 eura mjesečno. Vijećnik Štefinovec, ujedno član UV Sportskog centra, pojasnio je da se radi o odluci ustanove Sportski centar koja ima dugogodišnju dobru suradnju sa zakupcem, poduzetnikom iz Dugog Sela, s kojim žele i dalje surađivati. Vijećnici su na kraju većinom glasova usvojili ovu točku.Skip to content