HTZ I MINISTARSTVO TURIZMA: POZIV NA EDUKATIVNI SEMINAR „KAKO PRONAĆI EU SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA“

Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma poziva na edukativni seminar na temu HRVATSKI TURIZAM KROZ EU FONDOVE U FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2014.-2020. – „KAKO PRONAĆI EU SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE TURISTIČKIH PROJEKATA“. Seminar će se održati u petak, 13. ožujka s početkom u 9 sati, u kongresnom centru Forum, Green Gold, Radnička cesta 50, Zagreb. Cilj seminara je upoznati polaznike s pripremom projekata u kontekstu predpristupne pomoći EU te im prezentirati mogućnost financiranja turističkih projekta kroz operativne programe. Namijenjen je sustavu turističkih zajednica kao i svim razinama javnog i privatnog turističkog sektora. Program se nalazi na linku http://business.croatia.hr/hr-HR/HTZ-Edukacija-2015/Program-edukacije.

Za potvrdu sudjelovanja potrebno je ispuniti prijavnicu putem on-line sistema, a najkasnije do 12.ožujka 2015. do 14 sati.Skip to content