HTZ objavila javni poziv za potpore događanjima

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpora iz programa “Potpore događanjima” u 2015. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava HTZ-a za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose ciljevima kao što su produljenje sezone, povećanje turističkog prometa, jačanje snage brenda hrvatskog turizma i slično.

„Hrvatska je u svijetu itekako prepoznata kao destinacija s prekrasnom prirodom i očuvanim okolišem. Međutim, osim prirodnih resursa, važan dio ukupne turističke ponude čine i konkretni turistički proizvodi, a događanja i manifestacije su svakako jedan od glavnih motiva dolazaka u određenu destinaciju. Hrvatska turistička zajednica putem ovog programa potiče razvoj sadržaja kroz potpore događanjima na turistički nerazvijenim PPS područjima te kroz potpore nacionalnim i regionalnim događanjima“, izjavio je direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić. Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave te turističke zajednice. HTZ može odobriti potporu do 50 posto opravdanih i/ili prihvatljivih troškova događanja. Rok za podnošenje kandidatura je 20. travnja 2015. godine, a dokumentacija natječaja je dostupna na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice.Skip to content