Intenzivirani radovi na izgradnji drugog željezničkog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci i nadvožnjaka

HŽ infrastruktura glavni investitor kapitalnog projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog željezničkog kolosijeka na dionici pruge Dugo Selo – Križevci, donosi priopćenje o tekućim radovima izgradnje na području grada. Kako se navodi, nakon što je u posao uveden drugi podizvođač, tvrtka Integral Inženjering iz BiH te nakon rješavanja problematike vezane uz dozvole za uvoz radne snage, strojeva, osiguranja smještaja za radnike i slično, u posljednjih nekoliko tjedana intenziviraju se sve aktivnosti na gradilištu. I dalje je, stoji u priopćenju, u skladu s ugovorom, fokus na radove na poddionici Vrbovec – Križevci i to prvenstveno na radove na otvorenoj pruzi i pripadajućim objektima na pruzi, radove na kolodvorima i stajalištima i postrojenjima, te radove na nadvožnjacima. No, izvođač je u skladu sa svojim raspoloživim resursima pokrenuo i radove na nekoliko nadvožnjaka i na poddionici od Dugog Sela do Vrbovca, uključujući i nadvožnjak kod dugoselskog Lidla. S obzirom na brojne probleme koje je investitor imao s podizvođačem, koji je u najvećoj mjeri izvodio građevinske radove i koji je na kraju zamijenjen, HŽ infrastruktura očekuje i određeno pomicanje ugovorenih rokova. Koliko je to konkretno na pojedinim dijelovima projekta uključujući i nadvožnjaci, procijenit će nakon usvajanja revidiranog Vremenskog plana. Što se tiče završetka radova na nadvožnjaku kod Lidla, HŽ infrastruktura navodi u priopćenju, iako se nalazi na poddionici koja trenutno nije u fokusu, zbog svog značaja za mogućnost rekonstrukcije cijelog kolodvora Dugo Selo predstavlja jedan od prioriteta i kao takav bi se trebao završiti u periodu od narednih godinu dana.Skip to content