Datum objave: 07.10.2019.

Datum objave: 07.10.2019.

Datum objave: 03.10.2019.

Datum objave: 26.09.2019:OBVEZATNE UPUTE:


OBRASCI:


 

Datum objave: 10.10.2019:

Datum objave: 21.10.2019:

PODSJETNIK ZA RAD BIRAČKIH ODBORA na izborima za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela


Datum objave: 27.10.2019:

Odaziv birača sa stanjem u 11:00 h

Odaziv birača sa stanjem u 16:00

SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA


Datum objave: 30.10.2019.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

MO Andrilovec

MO Donje Dvorišće

MO Dugo Selo – Centar

MO Dugo Selo – Istok

MO Dugo Selo – Jug

MO Dugo Selo – Zapad

MO Kopčevec

MO Kozinščak

MO Leprovica

MO Lukarišće

MO Mala Ostrna

MO Prozorje

MO Puhovo

MO Velika Ostrna

Skip to content