IZBORI ZA MJESNE ODBORE 16.11.2014. : Mjesni odbori su spona između građana i gradske vlasti

ivaničekU nedjelju 16.studenog održat će se izbori za članove vijeća 14 mjesnih odbora na području grada Dugog Sela. „Pozivam sve građane našeg grada s pravom glasa da izađu na ove izbore. Izađite i izberite najbolje predstavnike koji će zastupati interese vašeg mjesta, vašeg kvarta te zajedno sa čelnicima Grada izraditi najbolje programe za sve nas“, uputio je poziv građanima predsjednik Gradskog vijeća Željko Ivaniček.

Govoreći o mjesnim odborima Ivaniček je rekao kako oni predstavljaju važan dio demokratskog odlučivanja. Smatra se da se radi o komunalnim izborima koji imaju veliki značaj u rješavanju bitnih pitanja za okružje u kojem se živi. Mjesni odbori su oblik mjesne samouprave koji se osniva radi neposrednog sudjelovanja građana o odlučivanju o pitanjima od njihovog neposrednog interesa. „Oni su tu radi potreba i interesa građana i neophodni su za povećanje kvalitete života građana. Predstavljaju sponu između građana koji žive na tom području i Grada“, pojašnjava Ivaniček. Vijeće MO-a donosi program rada kojim se utvrđuju zadaci, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju svog područja, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na tom području, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i dr. lokalnih potreba te obavlja i druge poslove sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća. Također, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana. Ivaniček na kraju dodaje kako bi stoga bilo dobro iskoristiti pravo biranja, dati svoj glas, i nakon izbora, preko mjesnih odbora aktivno sudjelovati u pronalaženju zajedničkih rješenja za svakodnevne probleme građana našeg grada.

Predano je ukupno 25 kandidacijskih lista, a lista kandidata kao i rješenje o određivanju biračkih mjesta dostupni su u prilogu na službenoj stranici Grada Dugog Sela Skip to content