Izborna skupština KUD-a „Preporod“: Mario Mlinarek novi/stari predsjednik

Na redovnoj izbornoj skupštini KUD-a „Preporod“, održanoj 15. ožujka, za predsjednika u predstojećem razdoblju izabran je dosadašnji predsjednik Mario Mlinarek. Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora: Daniel Šturm, Milica Rojnik, Mario Mlinarek – predstavnici starog UO; Maja Mlinarek i Kristina Perković predstavnice folklorne sekcije; Sanela Orešković predstavnica veterana; Davor orešković predstavnik Limene glazbe; Krešimir Šantić i Luka Vučko predstavnici tamburaškog orkestra; Ilinka Ćorluka predstavnica vokalne skupine „Koledarica“; Nikola Tominac predstavnik Grada Dugog Sela. U Nadzorni odbor  izabrani su Luka Perković, Jakić Zvonimir i Ivanka Bićanić. U Disciplinskoj  komisiji Krešimir Mićić, Marina Martić i Iva Zečević.

Izvješće o radu za proteklo mandatno razdoblje podnio je predsjednik Mlinarek. U obliku video prezentacije isto je objavljeno na FB stranici KUD-a Preporod. ukupni prihodi u 2018. iznosili su 756.625,87 kn , a rashodi 817.674,06 kn, manjak prihoda pokriven je iz prenesenih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 68.996,80 kn. Višak prihoda na kraju godine iznosio je 7.948,61 kn. Usporedno sa Financijskim izvješćem za 2018. godinu prikazano je financijsko izvješće za 2017. godinu. Također je predsjednik prikazao financijske prihode i rashode u razdoblju 2007-2018. godine i posebno se osvrnuo na posljednje 4 godine svoga mandata.

„Preporodov“ bogat program: Naglasak na radu s mladima

Novoizabrani“stari“ predsjednik KUD-a „Preporod“ Mario Mlinarek predstavio je svoju viziju i projekte. Kako je rekao, nastavlja se program koji u sebi objedinjuje i kvalitetu i kvantitetu. Među glavnim specifičnim ciljevima su: očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta i kulturne baštine Dugog Sela i Hrvatske; promicanje tradicijske kulture među djecom i mladima; povećanje participacije građana (osobito mladih) u kulturnom stvaralaštvu; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine; povećati vidljivost kulturne baštine u svakodnevnom životu; uvođenje plesne kulture i isticanje njene važnosti i vrijednosti u odrastanju djece; stimuliranje samopouzdanja i motivacije djece;  razvoj osjećaja poštovanja prema vlastitom tradicijskom naslijeđu; organiziranje kulturnih priredbi, akcija i manifestacija od značaja za Grad Dugo Selo; istraživanje, proučavanje i njegovanje izvornih običaja, nošnji, plesova i pjesama  radi stvaranja kompletnije etnološko-etnografske slike Hrvatske. Tu je i poboljšanje rada KUD-a i folklornog programa, istraživanje i jačanje folklorne tradicije Grada Dugog Sela i Zagrebačke županije te implementacija kulturne baštine u turističke svrhe Grada Dugog Sela. Osim glazbe i plesa, Preporodaši čuvaju i nošnje i instrumente, a očuvanje i nadopuna postojećeg fundusa također je jedan od zacrtanih ciljeva. Mlinarekov opsežni program sadrži i organizaciju i provedbu u sklopu realizacije Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije. Preporodaši su odavno svojim radom prešli okvire lokalnog i regionalnog, a na brojnim smotrama u svijetu rado su viđeni gosti. Za njih se može reći da su već sada prekogranični turistički proizvod, a na tome će se raditi i dalje jačanjem međukulturne razmjene i suradnje provođenjem EU projekata za tu namjenu. „Nastavljamo provoditi kao partner gradu Projekt Umjetnost i kultura 54+, „Radost življenja“. To je prvi europski projekt koji provodi naša udruga“, podsjetio je.

Organiziranje manifestacija poput Smotre narodnog stvaralaštva te Državnih susreta tamburaških orkestara i sastava, Martinje u Dugom Selu samo su neka od planiranih događanja. Radit će se na jačanju te na povećanju tradicijskih manifestacija. Dobra suradnja se nastavlja i s drugim udrugama te gradskim institucijama i ustanovama koje provode kulturne programe.
Bitna stavka je i održavanje dvorane “Preporod“ za svrhu korištenja članovima KUD-a i građanima Dugog Sela sa naglaskom na proširenje objekta prema sjeveru, jer nam nedostaje prostora za redovne probe. Do sada su napravljeni veliki koraci u njenoj obnovi. Izradit će se plan nabave opreme i tehnike (instrumenata, nošnji, razglasa, itd.) što bi trebalo biti kontinuirano ulaganje.

Od mnogobrojnih navedenih aktivnosti izdvojio je: održavanje folklornih i glazbenih radionica glumačkih radionica; puhačkih radionica. Ulagat će se u edukaciju voditelja i članova udruge u području kulturno-umjetničkog amaterizma; održavanje i organiziranje folklornih seminara i radionica u suradnji s drugim institucijama; organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih voditelja. Mlinarek ističe i valorizaciju kulturne baštine kroz stručne studije i provođenje objedinjenog marketinškog plana koji se odnosi na kulturne manifestacije i baštinu. Cilj Društva je uključiti što više građana u projekte, a prvenstveno poticati djelovanje mladih preko vrtića i škola te jačati njihov volonterstvo. Okupljajući djecu, nove i stare članove, kroz folklor, tradicionalne plesove, glazbu, pjesmu, sviranje, glumu želimo afirmirati naš kulturni identitet i ljepotu starih običaja.
“Folklor spaja, njime upoznajemo druge s našom tradicijom i mi sami upoznajemo tradicije drugih naroda. Upravo su djeca ta koja svojim dolascima omogućuju da tradicija živi i dalje, da ne postane dio prošlosti, već da se ona živi sada i u budućnosti. Običaji nikako ne koče napredak nego ga oplemenjuju jer svjedoče o čovjekovim korijenima i njegovu kontinuitetu“, kazao je na kraju Mlinarek u opsežnom pisanom izvješću i strategiji razvoja KUD-a.“

Skupština je proglasila Milicu Rojnik za počasnu predsjednicu KUD-a radi velikog doprinosa u radu više od 43 godine. Skupštini je nazočio gradonačelnik Grada Dugog Sela Nenad Panian koji je ujedno pozdravio sve prisutne i zaželio uspješan nastavak rada ove institucije, te zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac.Skip to content