https://europa.eu/european-union/index_hr  https://strukturnifondovi.hr/

 

Naziv projekta: 

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu KK.06.3.1.03.0042

Kratki opis projekta:

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Dugom Selu doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te se smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.  Projektom se unapređuje razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno reciklažno dvorište moći će prikupiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će odvojeno primiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Ukupna vrijednost projekta:

3.532.896,75 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):

3.002.962,20 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

06.prosinca 2017. – 06.listopada 2018.

Kontakt osoba više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik UO za gospodarstvo i financije,

+385 1 2753 705,

dean.dragicevic@dugoselo.hr


GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ: 238/07-05/01-18-63

Priopćenje za javnost

Otvorenje reciklažnog dvorišta Andrilovec u Dugom Selu

Dugo Selo, 23. listopada 2018. – Od danas građani Dugog Sela mogu svoj odvojeno prikupljeni otpad besplatno odlagati u novom reciklažnom dvorištu u Andrilovcu, koje su danas svečano otvorili gradonačelnik Nenad Panian i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš. Projekt ukupno vrijedan 3.711.551,75 kuna sufinanciran je iz Operativnog programa „Konkurentnosti i kohezija“ u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo u Proračunu osigurao 15,01% ukupno prihvatljivih troškova.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta bit će od ponedjeljka do petka od 7:00 – 17:00 sati te subotom od 7:00 – 14.00 sati. Građani će moći u dvadeset i sedam spremnika odložiti: papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije, boje, odjeću, tekstil, karton, drvo i metale sa opasnim tvarima, lijekove, žarulje, kiseline, pesticide, ulja masti, deterdžente, jestiva ulja, masti i elektronski otpad.

Uspješnim završetkom ovoga projekta i provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima s ciljem upoznavanja građana Grada Dugog Sela o namjeni i korisnosti reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, realizirani su slijedeći pokazatelji: provedeno je 28 informativno-obrazovnih radionica u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području grada te 1 radionica sa umirovljenicima. Deset mjeseci putem plakata, jumbo plakata, tiskanica i obavijesti na zelenim otocima provodila se informativna kampanja na zadane teme: kako pravilno odvajati otpad, na koji način sprečavati nastanak otpada i kako ponovno upotrijebiti isti, te kako reciklirati i kompostirati.

Gradonačelnik Dugog Sela na otvorenju je naglasio važnost recikliranja i odvojenog prikupljanja otpada za buduće generacije. „Reciklažno dvorište je važno za nas jer je početak rada ovog dvorišta, početak obnove svijesti građana za jednu europsku, građansku kulturu u kojoj je recikliranje i odvojeno prikupljanje otpada te čist okoliš bez zagađenih šuma, polja, mora i rijeka ostavština za buduće naraštaje“, izjavio je gradonačelnik Panian. „Reciklažno dvorište jedan je od bitnih objekata u konceptu gospodarenja otpadom, bez kojeg čitav koncept ne može funkcionirati. Od početnog sortiranja na kućnom pragu pa sve do centara za gospodarenje otpadom, ono je jedan od bitnih segmenata koncepta gospodarenja otpadom, no bez edukacije građana ono će ostati samo kao jedna građevina koja se ne koristi“, izjavio je prilikom otvorenja direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

 

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ:238/07-05/01-18-41

Priopćenje za javnost

Početak izgradnje reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Dugo Selo, 19. ožujka 2018. – Grad Dugo Selo započeo je sa izgradnjom reciklažnog dvorišta u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ KK.06.3.1.06.0042. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.532.896,75 kuna, a projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad u Proračunu osigurao 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova. Poveden je postupak javne nabave i potpisan Ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te je proveden postupak nabave i potpisan Ugovor za usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Za Izvođača radova odabrana je tvrtka Graditelj Svratišta d.o.o. iz Zagreba koja je Ugovorom od 19. veljače 2018. godine, preuzela obvezu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u roku od 209 kalendarskih dana. Grad Dugo Selo je Izvođača radova 26. veljače 2018. godine uveo u posao, no loši vremenski uvjeti utjecali su na datum početka radova. Za uslugu nadzora i koordinatora zaštite na radu odabrana je tvrtka Eko-Plan d.o.o. iz Zagreba.

U sklopu projekta od početka ožujka provode se informativno-obrazovne radionice u kojima sudjeluju djeca iz dječjih vrtića i učenici osnovnih škola sa područja grada te umirovljenici. Informativno-obrazovne radionice provodi Amalija Koren, voditeljica promidžbe i vidljivosti te informativno-obrazovnih aktivnosti i Stanko Ivaniček iz DKPC-a. Djecu se, kroz igru i razgovor, na edukativan način uči usvajanju navika odvajanja i recikliranja otpada, a u sklopu radionice djeca u malim grupama crtaju viziju svog čistog Grada Dugog Sela. Svi dječji radovi bit će izloženi u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje u travnju ove godine, a sva djeca dobit će simbolične nagrade.

Izrađeni su plakati, jumbo plakati, tiskanice i obavijesti na zelenim otocima te će se od travnja provodit informativna kampanja sa sljedećim temama: kako pravilno odvajati otpad, način sprečavanja nastanka otpada i ponovna upotreba, recikliranje i kompostiranje. Kampanjom će biti obuhvaćeno cjelokupno stanovništvo Grada s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja i odvojenog prikupljanja otpada.

 

 


 

GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

KLASA: 351-01/17-01/08

URBROJ:238/07-05/01-18-29

Priopćenje za javnost

3.532.896,75 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u Dugom Selu

Dugo Selo, 18. siječnja 2018. – Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 3.002.962,20 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu“ KK.06.3.1.06.0042. ukupne vrijednosti 3.532.896,75 kuna. Prijavom na natječaj „Građenje reciklažnih dvorišta“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 3.002.962,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo u Proračunu osigurao 15,01%  ukupno prihvatljivih troškova.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Dugom Selu doprinosi se povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada te se  smanjuju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedenim projektom unapređuje se razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi se ispunjenju Cilja 1.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 (NN 3/17). Novo izgrađeno reciklažno dvorište  moći će prikupiti 741,63 tone komunalnog otpada, što iznosi 0,04% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini Republike Hrvatske, te 1,06% na razini Zagrebačke županije u odnosu na 2015. godinu dok  na razini Grada Dugog Sela to iznosi 17,33% količine komunalnog otpada u 2016. godini.

Reciklažno dvorište bit će sagrađeno u sklopu odlagališta otpada Andrilovec u kojem će stanovnici sa područja Grada moći besplatno, u 27 (dvadeset sedam) spremnika, odložiti papir, staklo, plastiku, akumulatore i baterije, boje, odjeću, tekstil, karton, drvo i metale sa opasnim tvarima, lijekove, žarulje, kiseline, pesticide, ulja masti, deterdžente, jestiva ulja, masti i elektronski otpad.

U sklopu projekta provest će se 29 informativno-obrazovnih radionica u kojima će sudjelovati djeca iz  dječjih vrtića, učenici osnovnih škola sa područja grada, te umirovljenici. U provođenju radionica sudjelovat će Eko udruga „Dugoselski cvijet“ i Foto klub „Pozitiv“.  Deset mjeseci putem plakata, jumbo plakata, tiskanica i obavijesti na zelenim otocima provodit će se informativna kampanja na slijedeće teme: kako pravilno odvajati otpad, način sprečavanja nastanka otpada i ponovna upotreba, recikliranje i kompostiranje.

Provedba projekta započela je 06. prosinca 2017. godine i trajat će do 06. listopada 2018. godine. Trenutačno je za projekt raspisana Javna nabava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, te pozivi na dostavu ponuda za ostale robe i usluge predviđene projektom.

Pročelnik UO za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec.

Skip to content