Grad Dugo Selo nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 17/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.)

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

 

Stupanj usklađenosti 

Internetska stranica Grada, www.dugoselo.hr djelomično je u skladu sa Zakonom zbog iznimki navedenih u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga: 

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama na stranicama Grada ili sjednica Gradskog vijeća nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ je o dokumentima koji nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

 

Ova je Izjava sastavljena 21. rujna 2020., prema predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Molimo korisnike internetske stranice Grada da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, o tome obavijeste službenika za informiranje Grada Dugog Sela putem elektroničke pošte: janja.klindzic@dugoselo.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa 

Povjerenik za informiranje je tijelo za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti internetske stranice Grada, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content