IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA U PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU DUGO SELO

U Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo, a u suradnji s Instruktažnim centrom iz Križevaca, u tijeku je osnovna i dopunska izobrazba o održivoj uporabi pesticida.

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 142/12 i NN 115/18) te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), svi profesionalni korisnici, distibuteri i savjetnici moraju imati osnovnu izobrazbu, odnosno obnavljati stečeno znanje o uporabi pesticida, u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, ne bi li mogli koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Izobrazba za one koji prvi puta dolaze na izobrazbu traje tri dana, a izobrazba za korisnike koji obnavljaju iskaznicu traje jedan dan (pet školskih sati), nakon čega dobivanju novu iskaznicu koja će vrijediti idućih pet godina.

Puna cijena osnovne (za one koji prvi puta polažu) izobrazbe je 400 kuna, a za korisnike s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica 320 kuna jer jedinice lokalne samouprave subvencioniraju 80 kuna po polazniku.

Puna cijena dopunskog tečaja je 200 kuna, a za korisnike s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica 120 kuna jer jedinice lokalne samouprave subvencioniraju 80 kuna po polazniku.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

  1. Preslika Potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe, ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida ( za dopunsku izobrazbu)
  2. Preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju, ili drugog odgovarajućeg dokumenta (najmanje osnovna škola) – za sve polaznike

Polaznici prilikom dolaska na tečaj trebaju imati osobnu iskaznicu i znati svoj OIB.

PRIJAVE NA BROJ TELEFONA: 01/2753 419, ili na email: urednistvo@dugoselska-kronika hr  Skip to content