Izvješće s 13. sjednice Gradskog vijeća

Pitanja vijećnika na kratkom aktualcu

Aktualni sat jučerašnje 13.sjednice dugoselskog Gradskog vijeća, pod predsjedavanjem Željka Ivaničeka, pitanjem je otvorio nezavisni Stjepan Novosel. Čitajući Županijsku kroniku zamijetio je kako je Zagrebačka županija jedinicama lokalne samouprave u ovoj godini dodijelila sredstva za, primjerice, razvoj poduzetničkih zona 1,3 milijuna, za komunalnu infrastrukturu 2,5 milijuna, za ruralni razvoj 1,2 milijuna kuna. Zanimalo ga je da li je i Grad uputio u 2014. bilo kakav zahtjev za takva sredstva i zatražio tabelarni pregled od nadležnih odjela. Gradonačelnik Stipo Velić odgovorio je kako su povučena znatna sredstva, a vijećnik će traženo dobiti. Što se tiče drvoreda u, kako je Novosel opisao sada lijepoj gradskoj i reprezentativnoj ulici Hrvatskih branitelja, odgovoreno je kako su tamo planirani zeleni otoci. Sadnja stabala ovisi o postavi instalacija, dugoselske su ulice i inače preuske, a kako se nada sadnji stabala bar na jednoj strani, kazao je pročelnik odjela za prostorno uređenje Marijo Vinko. Nezavisni vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak naglasio je kako konačno proračunski korisnici podnose izvještaje onako kako je to propisao zakonodavac (op.a. polugodišnje izvještaje). S obzirom da je DUKOM d.o.o. u vlasništvu tri JLS-a (Grad i Općine Rugvica i Brckovljani) i ima svoju skupštinu, temeljem statuta Grada od predsjednika Skupštine zatražio je pismeni odgovor u kojem će biti vidljivo na koji način i u kojem vremenskom razdoblju će se sanirati loše poslovanje ove tvrtke; pravne, ekonomske, financijske te tehničko-tehnološke ocjene postojećeg stanja; prijedlog mjera; tko je odgovoran za takvo stanje. SDP-ova vijećnica Jasminka Kokot Bambić pitala je u kojem će omjeru u sufinanciranju projekta vodovoda Zagreb Istok sudjelovati Grad. Pismo namjere potpisala su četiri grada i deset općina Županije, vrijednost projekta je 100 milijuna eura, od čega bi 30 milijuna eura trebali izdvojiti JLS-ovi. Podsjetila je i na projekt gradnje pročistaća koji skupo košta, a građani plaćaju  i skupu cijenu vode. Smatra kako je to dobar projekt kojim bi se izgradilo više od 500 kilometara vodovodne mreže. Kako je kazao gradonačelnik Velić, time bi se praktički riješila cijela vodovodna mreža, a kada dođe vrijeme Grad će napraviti projekciju. Napomenuo je i kako Vlada RH osniva Fond za preusmjeravanje sredstava prema lokalnoj razni. Drugo pitanje vijećnice odnosilo se na otpad – misli kako nešto ne funkcionira kod odvoza plastike i kako zbog toga nastaju mala odlagališta otpada. Pitala je i koliko je papira skupljeno u listopadu odnosno od početka provedbe odvoza s kućnog praga.

 

Program Savjeta mladih za 2015. godinu prihvaćen uz podužu raspravu oporbenjaka

Program Savjeta mladih za 2015. godinu sadrži devet projekata, prezentirala ga je predsjednica Maja Matijaš. Prihvaćen je većinom glasova, nakon poduže rasprave i zamjerki oporbenih vijećnika. Preuzeti iz programa prijašnjih saziva, ocijenjeni kao kvalitetni su „Ja sam za ples“, „Pokreni se“, „Street style show“ „Ljeto je u gradu“, „Dan kreativnosti i sporta“, SCREEN on the GREEN“, „Festival mladih“ i „Mladi za mlade u potrebi“, humanitarni prosinački concert. Ukupni planirani prihodi iznose 87.000 kuna od čega je iz proračuna grada 73.500, od kotizacija 1.500, nastupa i ulaznica 12.000 kuna. Deveti projekt, park za ulično vježbanje “Street workout park“, prezentiran je kao prijedlog Gradu. Kruno Blažinović iz SDP-a komentirao je kako je “program “repriza reprize” i kako se nadao da će novi saziv imati nešto novo”. Osvrnuo se na planirane prihode za projekte koje 100 posto pokriva Grad, a nada se i kako će realizirati bar pola navedenih projekata za razliku od prošlog saziva. Za humanitarni koncert “Mladi za mlade u potrebi” stoji kako će se uložiti 13.500 kuna, a vratiti 10.000 kuna, naveo je Blažinović dodavši kako je sukus svega da Savjet ne može biti nositelj projekata, nego je to udruga koja onda može imati nekakve prihode. Kao razlog “prepisanog” programa Matijaš je navela kratkoću vremena odnosno kasnu konstituirajuću sjednicu, imali su samo tjedan dana da sastave program te nisu uspjeli skupiti sugestije udruga kojima su poslali upite. Težit će da nađu sredstva za projekte iz drugih izvora, a humanitarni koncert organizira se kad se za to pokaže potreba. Skupi razglas koji se mora platiti jedan je od razloga planirane cifre za tu namjenu. Blažinovićev stranački kolega Stjepan Štefinovec pružio je podršku novoj predsjednici Savjeta, misli kako će to biti najbolji saziv. „Što i koga Savjet savjetuje s obzirom da to ne mogu vidjeti iz programa, najlakše je napraviti proračun i nasloniti ga na proračun Grada što uopće nije vaša svrha postojanja. Vi bi trebali biti spona između gradskog vijeća, gradonačelnika i raznoraznih udruga koje su vas nominirale”, pitao je i konstatirao Štefinovec. Matijaš je odgovorila kako “mi težimo da društveni život mladih bude bolji, da bude kohezija svih mladih i udruga i tako doprinesemo društvenoj zajednici”. Nenad Panian je razočaran jer „su se kod izbora dogovorili da neće birati stranački“. Mišljenja je i kako su oni koji su se kandidirali već trebali imati program u glavi te im ponudio savjetništvo. S.Novosel podržao je aktivnosti, a idući po projektima davao je prijedloge za uštede da bi na kraju smanjio planirana sredstva na 40.000 kuna. O uštedama za neke stavke govorila je i Matijaš spomenuvši suradnju s POU čime bi se smanjili troškovi promidžbenih materijala. Nezavisni Stjepan Bertek također je napomenuo kako su oni tijelo ovog Vijeća. „Savjet radi prema udrugama, nije udruga i mi odobravamo sredstva“, kazao je Bertek. Nezadovoljstvo je izrazila Kokot Bambić rekavši kako su očekivali da su izabrali najbolje. “Nema tribina, tema o zapošljavanju, stipedijama, prijevozu. Niste se makli ni korak unatoč prijašnjim kritikama”, rekla je pri kraju rasprave SDP-ova vijećnica.

 

Novi direktor DUKOM-a Dražen Baras: Šest mjeseci za pomake prema pozitivnom poslovanju

dražen barasO stanju u DUKOM-u govorio je novi direktor Dražen Baras. Ekonomist iz Zagreba predstavio se kao stručnjak s velikim iskustvom koji, jednostavno, zastupa red, rad i disciplinu. Stanje ove tvrtke nazvao je akutnim. Svoj probni rok od šest mjeseci iskoristit će za pomake prema pozitivnom poslovanju. „Već su održani neki sastanci u Hrvatskim vodama, ZG Holdingu s kojim će, s obzirom na dug, problem rješavati na partnerskoj bazi“, informirao je Baras. Pregovara se i o ulaznoj cijeni vode, a postoji mogućnost davanja rabata. Štefinovcu je odgovorio kako se sada brojčane analize rade na dnevnoj bazi. Od mjera Baras je naveo kako je zatražio sastanke skupštine svaka dva tjedna, sve će biti potkrijepljeno brojkama, ponudit će se kratkoročna i dugoročna rješenja, cilj je pozitivno poslovanje. Odnosi unutar kolektiva, odnosi s dobavljačima, ZG Holdingom, Vodotehnikom, Hrvatskim vodama, poboljšanje naplate vodomjera, naveo je mjere za koje je pitao vijećnik Bertek. Vijećnik Ilija Papak smatra kako je novi direktor ambiciozan, a na primjedbu da nije bilo javnog nadmetanja, rečeno mu je kako je razlog ovakvog dolaska loša situacija i kriza menadžmenta. Što se tiče crnih priključaka, reagirat će se na svaki „trač“ i rješavati u skladu s postulatima modernog menadžmenta. Podršku njegovom radu dao je i S.Novosel uz primjedbu da je Skupštini trebalo pet mjeseci da nađe nekoga. Gradonačelnik Velić podsjetio je kako Grad dijeli vlasništvo s Rugvicom i Brckovljanima te kako je davno pokrenuta arbitraža po tom pitanju. Po izvješću u prvih šest mjeseci prihodi su iznosili 7,6 milijuna kuna, rashodi 8,4 milijuna, gubitak je -828.834 kuna. U dijelu obveze prema dobavljačima stoji kako je „ukupno dugovanje na 30.06.o.g. iznosilo 24,9 milijuna kuna. Od ukupnih obveza prema dobavljačima obveze za dobavljače odnose se na investicije (koje ne financira Društvo, nego su u programima sufinanciranja Hrvatskih voda, Grada i Rugvice) ostvarene u iznosu od 8,4 milijuna. Iz toga je vidljivo da obveza Društva prema dobavljačima koji se odnose na redovno poslovanje iznosi 16,5 milijuna kuna“. Izvješće o poslovanju društva DUKOM d.o.o. vijećnici su primili na znanje.

 

Problem Dječjeg vrtića i dalje kuhinja

Dječji vrtić Dugo Selo pohađa 419 djece, od čega je njih 100 jasličke dobi. Programi se provode u dobrim materijalnim uvjetima,. Problem je i dalje zastarjela oprema u kuhinji i nefunkcionalnost cijelog prostora u odnosu na kapacitet i broj obroka koji se dnevno pripremaju, izvijestila je ravnateljica Draženka Sesan. Planirani prihodi za o.g. iznose 10,4 milijuna, a u prvih šest mjeseci ostvarena su 5,2 milijuna kuna. Rashodi su 4,6 milijuna kuna. Prihod iz gradskog proračuna je 3,7 milijuna kuna, prihod vrtića je 1,4 milijuna kuna. Od 165 molbi, neupisano je ostalo 85 djece. Vijećnica Kokot Bambić pitala je što je s njima, može li se povećati sufinanciranje djece u privatnim vrtićima ili izjednačiti cijenu gradskog i privatnog vrtića. Po informacijama, mjesta u privatnim vrtićima ima, a Grad je ispoštovao sve norme i s privatnicima je uspostavljeno javno-privatno partnerstvo. Ulažu se dodatni napori, prati se situacija, Grad je već duže vrijeme u vrhu po vitalnom indeksu, napomenuo je pročelnik odjela za društvene djelatnosti Veljko Bertak. Bilo je riječi i o realizaciji najavljene reforme školstva po kojoj bi mala škola postala, kao nulti razred, dio devetogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja. Bertak je podsjetio i kako Grad ima u planu izgradnju treće osnovne škole. Pohvale na trud i rad uputio je S.Novosel, a izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Gradska knjižnica vraća identitet Gradu svojim istraživačkim radom, izvješće POU-a prihvaćeno bez rasprave

Gradska knjižnica Dugo Selo ima 1 065 članova koji su u prvih šest mjeseci ostvarili 4 451 posjet. Prihodi u tom razdoblju iznose 517.937 kuna, rashodi 614.576 kuna. Iz gradskog proračuna iznos je 459.869 kuna. Osim primarne djelatnosti, Knjižnica se zadnjih deset bavi istraživačkim radom i prikupljanjem arhivske građe. Otkrića se redovito objavljuju u Dugoselskoj kronici te se izdaju knjige. „Time se nitko nije bavio u zadnjih 150 godina“, kazao je ravnatelj Aleksandar Antolović. Svojim radom doprinose vraćanju identiteta grada. Rashodi za plaće su 250.690 kuna, knjižnica ima tri zaposlenika i refundira za ¼ plaće domara, odgovoreno je HDZ-ovom vijećniku Božidaru Ciku. Aktivnosti koje provodi ova ustanova vidljivo su povećane, njihovi projekti su društveno-kulturno korisni, pod maksimalnom su proračunskom kontrolom, ne zamjećujemo njihov trud i često nas iznenade izdavanjem knjige, kazao je Z.Novosel Dolnjak. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno. O radu triju centara Pučkog otvorenog učilišta govorio je ravnatelj Nenad Haleuš Mali. U prvih šest mjeseci prihodovano je oko milijun kuna, toliko su iznosili i rashodi. U tijeku su brojni tečajevi za odrasle i djecu, na dnevnoj se bazi informiraju građani, izdaje se Dugoselska kronika, odigrane su predstave za djecu i postavljene izložbe, izdana je knjiga. Napomenuo je kako POU koristi Malu galeriju u Kolodvorskoj za čije je uređenje, u suradnji s Gradom, prijavljen projekt pri Ministarstvu kulture. Ravnatelj Haleuš osvrnuo se i na primjedbu predsjednice Savjeta Maje Matijaš o suradnji na izradi promidžbenih materijala napomenuvši kako je POU postalo javni servis za grafičku pripremu. To su leci, plakati i dr. promidžbeni materijali za razna događanja, brošure kao što je bila za Turističku zajednicu. Usluge koje se rade ne naplaćuju se osnivačima, rekao je Haleuš. Ova točka prošla je bez rasprave i izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

AMŠ

 

U iščekivanju pravomoćne presude za sanaciju krovišta Sportske dvorane

Financijsko i izvješće o radu Sportskog centra Dugo Selo u proteklom šestomjesečnom razdoblju gradskim vijećnicima jučer je prezentirao ravnatelj Miroslav Škrelc navevši kako je u tom razdoblju realizirano 699.833 kune prihoda, dok je planirano 763.000 kuna. Iz gradskog proračuna proslijeđeno je 200.000 kuna, dok je od prodaje usluga dugoselskim sportskim udrugama dobiveno 157.255 kuna, a od ostalih korisnika prihodi od prodaje usluga iznose 59.894 kune. Prihodi od refundacije Srednje škole Dugog Selo iznose 88.357 kuna, a od zakupa poslovnog prostora 48.240 kuna. Od investicija, izdvajamo, uređenje galerije za novi VIP i Press salon, s obzirom daje prijašnji Vip prostor dodijeljen na korištenje MRK i ŽRK Dugo Selo. Isti prostor bio je u funkciji tijekom organizacije i održavanja vrlo važnog natjecanja – Svjetskog juniorskog rukometnog prvenstva za žene (U20). Za isto natjecanje, koje nalaže određene standarde, u dugoselskoj Sportskoj dvorani napravljena je teleskopska tribina kapaciteta 120 gledatelja, koja će biti prodana ili iznajmljena OŠ Ivan Benković s obzirom da ista nema adekvatnog prostora za gledatelje. Ravnatelj je istaknuo i neriješen problem krovišta, koje od same izgradnje konstantno curi, a radi kojeg je Grad Dugo Selo u pravnom sporu sa izvođačem, tvrtkom Tehnobeton. „Nakon žalbe tvrtke Tehnobeton na prvostupanjsku presudu, u iščekivanju smo pravomoćne presude Županijskog suda“, kazao je gradonačelnik Stipo Velić tom prilikom, dodajući „ukoliko sada krenemo u sanaciju nisam siguran da ćemo ostvariti pravo na nadoknadu štete“, navodi gradonačelnik. Dodatni problem predstavlja činjenica što je tvrtka Tehnobeton u stečaju, no uvjereni su kako će po donošenju pravomoćne presude svi troškovi i šteta biti nadoknađeni Gradu i Sportskoj dvorani. Vijećnik Zvonko Novosel Dolnjak podsjetio je pak, s obzirom na uključenost u proces izgradnje sportske dvorane, kako je u građevinskom dnevniku navedeno priznavanje pogreške Tehnobetona koju su trebali riješiti, a nikada nisu.

Vijećnicu Jasminku Kokot Bambić zanimalo je li Sportska dvorana, osim cca 30.000 kuna troškova, imala druge koristi od organizacije Svjetskog juniorskog rukometnog prvenstva, odnosno jesu li se uspjela povući sredstava iz Hrvatskog rukometnog saveza, na što je ravnatelj odgovorio kako je Sportska dvorana odradila isključivo tehnički dio organizacije. Vijećnici su izvješće Sportskog centra jednoglasno usvojili.

 

Ove godine dodijeljene 4 godišnje nagrade Grada Dugog Sela i 9 zahvalnica Grada Dugog Sela

Iako je na svojoj sjednici 17. listopada Odbor prihvatio prijedlog KUD-a „Preporod“ da se Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo ove godine dodijeli njihovoj dugogodišnjoj i aktivnoj članici Milici Rojnik, u međuvremenu je pristigla zamolba Milice Rojnik za povlačenjem istog prijedloga, a kao razlog navela je da je Nagrada za životno djelo veliko priznanje koje ona svojim radom nije zaslužila. Odbor je potom na sjednici 28. listopada donio odluku da se prihvaća zamolba gđe. Rojnik te je prijedlog povučen.

Gradski vijećnici tako su na temelju prijedloga zaključka Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela donijeli odluku o dodjeli ovogodišnjih Godišnjih nagrada Grada Dugog Sela – i to Trgovačkom društvu „Dalekovod proizvodnja“ d.o.o. iz Dugog Sela za postignute rezultate u gospodarstvu od značenja za Grad Dugo Selo; Pavi Vukeliću, vlasniku soboslikarskog i ličilačkog obrta Lukarišće za postignute rezultate u gospodarstvu – obrtništvu; Dječjem vrtiću Dugo Selo za postignute rezultate u predškolskom odgoju i obrazovanju te Igoru Knižeku za postignute rezultate u kulturi. Zahvalnica Grada Dugog Sela dodjeljuje se sljedećima – Trgovačkom društvu „Metal-mont“ d.o.o. iz Dugog Sela povodom 20. obljetnice rada; Kuglačkom klubu Dugo Selo 1934 povodom 80. obljetnice rada i djelovanja; Nogometnom klubu Ostrna povodom 15. obljetnice postojanja; Glazbeno scenskoj skupini „Zvjezdani putevi“ Osnovne škole Ivan Benković za ostvarene rezultate na Međunarodnom festivalu školske kreativnosti u Sanremu; Mariju Mlinareku za dugogodišnji volonterski rad i unapređenje kulturnog identiteta i baštine Grada Dugog Sela; Maji Matijaš za volonterski rad i unapređenje kulturne baštine Grada Dugog Sela; Udruzi „Maslačak“ povodom 25. obljetnice uspješnog djelovanja te Vinogradarsko-vinarskoj udruzi „Terra Sancti Martini Dugo Selo“ povodom 10. obljetnice uspješnog rada.

 

Odabrani izvođači komunalnih poslova

Na sjednici je donijeta i odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području grada Dugog Sela na period godinu dana, a radi se i Veterinarskoj ambulanti Zlatar Bistrica d.o.o. sa sjedištem u Konjščini. Odlukom o odabiru osobe za obavljanje poslova postave i popravka prometne signalizacije – popravak semafora, poslovi su dani Ivici Vukoviću, vlasniku obrta „V.M.I.“ elektroinstalater iz Dugog Sela. Ugovor se potpisuje u svrhu jednokratnog popravka semafora u Zagrebačkoj ulici te semafora u Ulici J. Zorića.

Radi kadrovskih promjena među pojedinim članovima gradski vijećnici donijeli su i odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela kojeg čini 16 članova, na čelu s načelnikom Stožera, zamjenikom gradonačelnika Vladom Kruhakom. Također iz istog razloga imenovano je i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Dugog Sela načelu sa zapovjednikom Stjepanom Bertekom.

Na kraju sjednice vijećnik Nenad Panian informirao je sve kako od današnje sjednice više ne zastupa stranku HSLS, već je nezavisni vijećnik.

Iva Grgić Ozimec

 Skip to content