JA SAM ZA PLES“ STARTA SUTRA

Zajednički projekt Savjeta mladih Grada Dugog Sela i KUD-a “Preporod” pod nazivom “JA SAM ZA PLES“ počinje ove subote, 7.ožujka, s tri grupe polaznika u Preporodovoj dvorani. Sljedeće subote u Projekt se uključuju još dvije grupe učesnika. Prijavljeno je preko 100 zainteresiranih.
Riječ je o plesnom tečaju za mlade i sve koji se tako osjećaju. Zbog velikog broja zainteresiranih uključeno je i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo koje je ustupilo prostor za odvijanje tečaja za naknadno novoformirane grupe. “Kroz ovakve projekte želi se doprinijeti razvoju sporta i plesa te omogućiti mladima da se bez znatnijeg plaćanja i opterećivanja roditeljskog budžeta kvalitetno plesno educiraju. Još jedan od ciljeva projekta je da plesna kultura postane dio tradicije i kulture mladih, kao i propagiranje veće tjelesne aktivnosti i borbe protiv konzumacije raznih opojnih sredstava”, rekla je predsjednica Savjeta mladih Maja Matijaš
Odaziv je iznad očekivanja, a mladi će tijekom dvomjesečnog tečaja imati priliku naučiti plesne korake raznih plesova – od standardnih plesova do egzotičnih plesova poput Salse, Cha-Cha, Sambe… Zbog velikog interesa i prepoznatljive inicijative plesni tečajevi organizirat će se i tijekom cijele godine ako za to bude bilo zainteresiranih.Skip to content