Javna nadmetanja Grada Dugo Selo u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Grad Dugo Selo u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Ordinacija dentalne medicine dr.Nenad Panian, Zagrebačka 89, Dugo Selo, OIB: 50475193700

Skip to content