Search
Close this search box.

Javna nabava

Postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Skip to content