Javna tribina „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“ 8. prosinca

tribinaU sklopu projekta „Važno je znati sa 65+“, u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela u četvrtak 8. prosinca od 17 do 19 sati održat će se javna tribina „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“. Pitanja vezana za ovu temu su: Trebate li pomoć u svakodnevnom životu; želite li saznati više o ugovorima o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju; razmišljate li o tome da na nekog prenesete svoju imovinu; zanima li vas oporuka ili darivanje. Projekt „Važno je znati sa 65+“ provode Hrvatski pravni centar u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio Mreža.Skip to content