08. 09. 2023.

06. 09. 2023.

04. 08. 2023.

02. 08. 2023.

25. 07. 2023.

29. 06. 2023.

19. 06. 2023.

05. 05. 2023.

20. 04. 2023.

18. 04. 2023.

20. 03. 2023.

10. 03. 2023.

09. 03. 2023.

28.12.2022.

30.11.2022.

08.11.2022.

22.09.2022.

05.09.2022.
04.07.2022.
30.06.2022.
23.06.2022.
17.05.2022.

01.02.2022.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu XV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Prijedlog plana XV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

17.01.2022.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za XII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

10.01.2022.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI  PRIJEDLOGA XII. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

04.01.2022.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI  PRIJEDLOGA XI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

03.01.2022.

OBAVIJEST O IZRADI XIII. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

06.12.2021.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU XII. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO


06.12.2021.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU XI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA


10.11.2021

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ XII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

29.09.2021

OBAVIJEST IZRADI XV. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

10.09.2021

Izvješće o provedeno Javnoj raspravi za XIV. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

30.08.2021

Obavijest o javnoj raspravi prijedloga XIV. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Materijali (ZIP datoteka 43 MB)

19.07.2021

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

Obavijest o izradi XIV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

Obavijest o izradi XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo

23.06.2021.

Izvješće o provedenoj II ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

07.06.2021.

Obavijest o II. ponovljenoj javnoj raspravi UPU Dugo Selo – zapad

Prijedlog plana UPU Dugo Selo – zapad (ZIP datoteka 10M)

25.05.2021.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo

26.03.2021

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ I. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

18.03.2021

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA

12.03.2021

Izvješće o javnoj raspravi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

12.03.2021

OBAVIJEST O I. PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

PRIJEDLOG PLANA I. PONOVNOE JAVNOE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

09.03.2021

OBAVIJEST IZRADI XII. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

03.03.2021

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI X. ID PPUG DUDOG SELA

18.02.2021

INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOLODVOR DUGO SELO

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KOLODVOR DUGO SELO

18.02.2021

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

05.02.2021

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

04.02.2021

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA X. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

18.01.2021

OBAVIJEST O IZRADI IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA 

04.12.2020

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

13.11.2020

Obavijest o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

18.09.2020

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

11.09. 2020

Izvješće o II ponovnoj javnoj raspravi u postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

12.08.2020

II PONOVNA  JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

Sažetak za javnost

Obrazloženje

Odredbe

Karte 5000

Karte 25000

23.06.2020.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

SAŽETAK ZA JAVNOST

ODREDBE ZA PROVEDBU

GRAFIKA

OBRAZLOŽENJE

07.04.2020.

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo

16.02.2020.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE „CENTAR“ NASELJA DUGO SELO

SAŽETAK ZA JAVNOST

TEKSTUALNI DIO – PROVEDBENE ODREDBE, OBRAZLOŽENJE PLANA, GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

GRAFIKA – Karte u mjerilu 1:1000

09.09.2019.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO

16.08.2019.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO  – Obrazloženje

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO – Odredbe za provedbu – radni materijal

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO  – Sažetak za javnost

Karte građevinskih područja u mjerilu 1:5000

Karte u mjerilu 1:25000

Strateška studija utjecaja na okoliš

09.08.2019.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

01.08.2019.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO

23.07.2019.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

 

Skip to content