1. RASPISIVAČ I INVESTITOR  je Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica biskupa Augustina Kažotića 4, zastupana po predsjedniku Željku Galoviću,
OIB: 53536911303,
MB: 01000816,
Broj telefona: 01/2751 035,
Broj telefaksa: 01/2751 035,
Adresa elektroničke pošte: hvidra.dugoselo@zg.t-com.hr.

2. PROVODITELJ I ORGANIZATOR  natječaja je Grad Dugo Selo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1,
Kontakt osoba: Marijo Vinko,
E.mail: marijo.vinko@dugoselo.hr,
Telefon: 01/2755 679.

3. CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Odabir najboljeg idejnog likovno-arhitektonsko-urbanističkog rješenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, a koje će poslužiti kao podloga za izvedbu spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu.
Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije za uređenje spomen obilježja, sklopiti ugovor s autorom skulpture (ako je tako predloženo prvonagrađenim radom) te provesti javno nadmetanje za radove na građevinsko-obrtničkom i hortikulturnom uređenju spomen područja.

4. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada:
– umjetnik sa završenom likovnom akademijom;
– arhitekt sa završenim arhitektonskim fakultetom;
– dizajner sa završenim studijem dizajna
– umjetnik s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema listi HZSU;
– umjetnik koji je realizirao najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
Idejnim rješenjem potrebno je predvidjeti intervencije u urbanom okolišu te je potrebno da jedan član autorskog tima bude ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch..
Svaki od natjecatelja, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati još i natječajni rad samostalno.
Članovi Ocjenjivačkog suda, sastavljač natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom natječaju. U natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

5. ROKOVI:
Natječaj je otvoren s danom objave natječaja na web stranici HVIDR-a Dugo Selo i Grada Dugog Sela, odnosno 09.04.2018. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 28.04.2018. godine.
Pisani odgovori bit će dostavljeni prethodno prijavljenim natjecateljima i objavljeni do 03.05.2018. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 08.06.2018. godine do 15:00 h.

Natječajna dokumentacija se može naručiti i preuzeti uz prethodnu prijavu Provoditelju putem elektronske pošte (urbanizam@dugoselo.hr), uz dostavu osobnih podataka (kontakt adrese, telefona i e-mail adrese), nakon koje Provoditelj prosljeđuje na e-mail poveznicu za skidanje dokumentacije s poslužitelja.

6. OCJENIVAČKI SUD:
Članovi ocjenjivačkog suda:
Željko Galović, predsjednik ocjenjivačkog suda (Predstavnik udruga vezanih na branitelje i stradalnike domovinskog rata s područja Grada Dugog Sela),
Nikola Tominac, član ocjenjivačkog suda, (Predstavnik Grada Dugog Sela),
Damir Foretić, član ocjenjivačkog suda (predstavnik arhitektonske struke),
Vid Bučak, član ocjenjivačkog suda, (predstavnik likovne struke),
Martina Gracin, član ocjenjivačkog suda, (predstavnik likovne struke).
Zamjenik člana ocjenjivačkog suda:
Petar Đuran (Predstavnik udruga vezanih na branitelje i stradalnike domovinskog rata s područja Grada Dugog Sela )

7. NAGRADE
Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:
• Prva nagrada za najbolji rad u neto iznosu je 25.000,00 kuna neto uvećano za propisana davanja;
• Druga nagrada u iznosu od 15.000,00 kn neto uvećano za propisana davanja;
• Treća nagrada u iznosu od 10.000,00 kn neto uvećano za propisana davanja.

8. KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz natječaja će se isključiti radovi koji nisu u skladu s Uvjetima i Programom natječaja odnosno:
• koji su predani poslije roka,
• koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja,
• čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima natječaja,
• koji nisu u skladu s Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored uvjeta usklađenosti radova s uvjetima raspisa pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će se voditi sljedećim kriterijima:
• ocjena vrijednosti oblikovanja urbanog krajolika,
• ocjena vrijednosti oblikovanja spomen-obilježja,
• ocjena značenjske vrijednosti spomen-obilježja,
• ocjena primjerenosti koncepta spomen-obilježja,
• ocjena jasnoće prikaza autorovog prikaza ideje,
• ocjena posebnosti natječajnog rada,
• ocjena prijedloga rješenja urbane opreme spomen-obilježja i neposrednog okoliša,
• ocjena ekonomičnosti izvedbe spomen-obilježja i ostalih radova na lokaciji te jednostavnost održavanja.

 

HVIDR-a Dugo Selo

DODATAK:

Odgovor na pitanje za spomen područje

Geodetski snimak lokacije+zona zahvata (zip datoteka)

Skip to content