Datum objave: 28.01.2020.

Javni natječaj za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, sportskog i sličnog značenja u 2020. godini

Javni natječaj za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru ostalih javnih potreba Grada Dugog Sela u 2020. godini

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC PRIJAVE-OP-1

OBRAZAC IZVJEŠĆA-OI-1

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

IZJAVA O NEFINANCIRANJU-IZJ-1


ARHIVA ZAVRŠENIH JAVNIH NATJEČAJA