Datum objave: 28.01.2019

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: KOORDINATOR USLUGE – na projektu „Nova 50+ – Program zapošljavanja žena“ – 1 izvršitelj ( m/ž )

Datum objave: 16.01.2019.

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE- I izvršitelj/ica-određeno puno radno vrijeme do 3l.08.20I9. – 1 izvršitelj

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta POMOGAČ U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU na određeno puno radno vrijeme d0 30.06.2019. – 1 izvršitelj

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, odgojitelj/ica predškolske djece/ stručni prvostupnik/ca predškolskog odgoja- 2 polaznika

Datum objave: 09.01.2019.

Natječaji za udruge za 2019. godinu

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

Datum objave: 09.01.2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE U KULTURI ZA 2019.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – KULTURA

B1 OBRAZAC OPISA PROGRAMA

B2 Obrazac proračuna- UDRUGE U KULTURI

B3 Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4 Ogledni obrazac izjave o partnerstvu

B5 Obrazac životopisa

B7 Obrazac izjave o financiranim projektima

B8 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

B9 Obrazac za procjenu kvalitete prijave

C2 Obrazac za OPISNI IZVJEŠTAJ

C3 Obrazac financ izvjestaja projekta

C4 Ogledni obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

Datum objave 25.02.2019.

PRIJEDLOG ODLUKE ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUGAMA U KULTURI ZA 2019. GODINU

Datum objave: 06.03.2019.

ODLUKA O DOJELI SREDSTAVA ZA UDRUGE U KULTURI ZA 2019 GODINU

Datum objave: 09.01.2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I HUMANITARNE DJELATNOSTI U 2019. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA ZDRAVSTVENE, SOC. I HUMANITARNE UDRUGE ZA 2019.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – SOC.,HUM.,ZDRAV. UDRUGE

B1 OPISNI OBRAZAC

B2 Obrazac proračuna – soc. hum i zdrav. udruge

B3 Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4 Ogledni obrazac izjave o partnerstvu

B5 Obrazac životopisa

B7 Obrazac izjave o financiranim projektima

B8 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

B9 Obrazac za procjenu kvalitete prijave

C2 Obrazac opisnog izvještaja projekta

C3 Obrazac financ izvjestaja projekta

C4 Ogledni obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

Datum objave 25.02.2019.

PRIJEDLOG ODLUKE ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUGAMA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I HUMANITARNE DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU

Datum objave: 06.03.2019.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA PROGRAMIMA UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I HUMANITARNE DJELATNOSTI ZA 2019. GODINU