JAVNI POZIV IZLAGAČIMA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI „STARA JELA Z DUGOGA SELA“ 16. i 17. rujna 2023.

Turistička zajednica Grada Dugog Sela i Grad Dugo Selo kao organizatori, pozivaju izlagače da se prijave za sudjelovanje/izlaganje/prodaju svojih proizvoda, radova i usluga na manifestaciji „Stara jela z Dugoga Sela“ koja će se održati 16. i 17. rujna 2023. u centru Dugog Sela (Kolodvorska i Krležina ulica).

„Stara jela z Dugoga Sela“, tradicionalna, gastronomsko-kulturno-zabavna manifestacija i ove će se godine, pod motom „Gdje tradicija dotiče suvremenost“, održati u centru grada, u Kolodvorskoj ulici (za tu prigodu zatvorenoj za promet) te na okolnim površinama i ulicama, u subotu i nedjelju, 16. i 17. 9. 2023.

Prijavnicu je potrebno najkasnije do 20. kolovoza 2023. vratiti na adresu Turistička zajednica Grada Dugog Sela, J. Zorića 1, 10370 Dugo Selo ili putem e-maila info@tzds.hr ili osobno na navedenu adresu.

Uz prijavnicu, obavezno je i dostaviti izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojega je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju želi obavljati na predmetnom prostoru.

Izlagači koji zadovoljavaju uvjete manifestacije o sudjelovanju će biti obaviješteni do 27. kolovoza 2023.

Kotizacija (naknada za korištenje prostora na manifestaciji) za izlagače s prodajnim asortimanom vezanim uz tematiku  manifestacije (tradicijski obrti, vinari, OPG-ovi i slično) iznosi 30 Eura (izložbeni prostor površine 2 m2), a za ostale izlagače 50 Eura.

Udruge i KUD-ovi s područja Grada Dugog Sela prostor na korištenje mogu, po ispunjenoj prijavnici, dobiti bez naknade – uz popunjenu prijavnicu i dostavljen izvadak iz odgovarajućeg registra.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN: HR 5124020061810100008,

model 68, poziv na broj 5738-OIB,

primatelj Grad Dugo Selo, J. Zorića 1, 10370 Dugo Selo,

opis plaćanja: kotizacija za Stara jela z Dugog Sela.

Kotizaciju je potrebno uplatiti do 12. rujna 2023. te kopiju potvrde o uplati predati predstavniku organizatora pri preuzimanju prostora.

Izlagači koji ne uplate kotizaciju ili se bez dogovora organizatorom pojave na manifestaciji, neće moći sudjelovati.

Organizator ima pravo odbiti bilo kojeg ponuditelja bez obrazloženja ako iz nekog razloga smatra da njegovi proizvodi ne odgovaraju karakteru manifestacije.

Veselimo se vašem dolasku!

UVJETI POSLOVANJA i PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJESkip to content