Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo

KLASA:401-05/16-01/08
URBROJ: 238/07-06/01-16-11

Dugo Selo, 25.03.2016.

JAVNI POZIV
Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta
– Ulica Ante Starčevića u Dugom Selu
– Ulica Lipčica u Dugom Selu

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste Ulica Ante Starčevića i Ulica Lipčica u Dugom Selu da će Grad Dugo Selo, Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, započeti sa postupkom evidentiranja predmetnih cesta u k.o. Dugo Selo I.
Radovi započinju 04.04.2016.godine u 10,00 sati do 07.04.2016. godine, i od tog datuma će Grad Dugo Selo započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste – Ulica Ante Starčevića i Ulica Lipčica u suradnji sa KOTA GPN d.o.o., Velika Gorica, koji brinu da lomne točke budu pravilno obilježene.
Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče s Ulicom Ante Starčevića i Ulicom Lipčica moći će naknadno izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata bit će naknadno obaviješteni.

PROČELNIK

Marijo Vinko,dipl.ing.arh.

Skip to content