JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA I PRIGODNE PRODAJE NA ADVENTU U DUGOM SELU

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe za pružanje ugostiteljskih usluga i prigodne prodaje na Adventu u Dugom Selu, na lokaciji:  šetnica – Kontesin put (u šumi prema Gradskoj sportskoj dvorani, uz NK Dugo Selo) u periodu 03.12.2021.-10-01-2022. da iskažu interes na email: zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr

Rok za iskaz interesa je do 30.11.2021. do 9.00h.

Za sve detaljnije informacije možete zvati: Zvjezdana Budor Klarić, mob. 098 381 638 ili Jadranka Robić  mob. 098 22 72 73.

Grad Dugo SeloSkip to content