Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22),  Zajednica športskih udruga Grada Dugog Sela, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU

 

 Skip to content