JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo
i financije

KLASA: 401-04/19-04/04
URBROJ: 238/07-05/05-19-11
Dugo Selo, 16. listopada 2019.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja
Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 14. studenog 2019.godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog Proračuna, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Pročelnik
Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

Dean Dragičević, mag.oec.Skip to content