JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo

  i financije

 KLASA: 401-04/20-04/01

URBROJ: 238/07-05/01-20-16

Dugo Selo, 16. listopada 2020.

 

              Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja

Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

 

               Ovim putem se poziva javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, da se odazovu.

 

              Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 14. studenog 2020. godine.

              Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog Proračuna, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

              Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

  Pročelnik

Upravnog odjela za gospodarstvo

 i financije

 

   
  Dean Dragičević, mag. oec., v.r.

 

 

 

 Skip to content