JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo

KLASA: 363-01/18-03/13
URBROJ: 238/07-06/01-18-2
Dugo Selo, 12. lipanj 2018.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijih I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 26. lipnja 2018.godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog teksta predmetnih Izmjena, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

PROČELNIK

Marijo Vinko, dipl. ing. arh.Skip to content