JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo
i financije
Odsjek za financije

KLASA: 402-01/18-01/31
URBROJ: 238/07-05/05-18-1
Dugo Selo, 12. lipnja 2018.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (”narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijih I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu, da se odazovu.
Budući je od donošenja proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu došlo do promjena koje nisu bile poznate kod donošenja Proračuna, predlažu se ove izmjene i dopune, a razlog ovih izmjena i dopuna su projekti koji su odobreni ili su pred odobrenjem iz EU sredstava, te je potrebno uskladiti pojedine stavke prema uputama kontrolora, te se ovo savjetovanje provodi u vremenskom periodu od petnaest dana, sukladno Kodeksu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 26. lipnja 2018.godine.
Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ugraditi u konačni prijedlog teksta predmetnih Izmjena, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Voditelj
Odsjeka za financije:

Marica KnezićSkip to content