JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog dobacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačeno otpada

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno

 i stambeno gospodarstvo

 

KLASA: 023-05/17-01/15

URBROJ: 238/07-06/01-17-2

Dugo Selo, 8. studenog 2017. god.  

 

Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog dobacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačeno otpada

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, da se odazovu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 16. studenog 2017.godine.

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ukomponirati u konačni Prijedlog teksta predmetne Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

PROČELNIK

Marijo Vinko, dipl. ing. arh.Skip to content