Kipu svetog Martina na Martin Bregu nužna restauracija

Kip sv. Martina, visok 7 metara izrađen u drvu, najčešći motiv i nezaobilazni  lokalitet  grada Dugog Sela smješten podno najstarijeg kulturno-povijesnog spomenika u Dugom Selu, Crkve sv. Martina, sve teže odoljeva vremenskim uvjetima i neophodna je njegova obnova.

Grad Dugo Selo uputio je dopis Hrvatskom restauratorskom zavodu sa zamolbom da njihovi stručnjaci koji se bave restauracijom drvenih konstrukcija  posjete Dugo Selo te nakon detaljnog pregleda kipa sv. Martina predlože rješenje za restauraciju, kao i nužne mjere za trajnu zaštitu i očuvanje.Skip to content