Search
Close this search box.

Konstituiran novi saziv Savjeta mladih Grada Dugog Sela ANTE HERCEG IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Dugog Sela održana je 26. rujna, a većinom glasova za predsjednika je izabran magistar teologije Ante Herceg, dok je za njegovog zamjenika jednoglasno izabran magistar korporativnih financija Ivan Sonarić. Uz njih u Savjetu mladih članovi su još i Danijel Buhin, Kristijan Karas, Veronika Žmalec, Tomislava Gavranović i Ivona Glavaš.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta otvorio je gradski pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol koji je pojasnio kompetencije savjeta mladih, kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Dugog Sela. Savić je napomenuo kako je u srpnju ove godine došlo do izmjene Zakona o savjetima mladih te kako će, za razliku od ranije prakse kada je mandat članova Savjeta trajao četiri godine, ovaj saziv Savjeta biti vezan uz mandat aktualnog Gradskog vijeća, što znači do svibnja 2025. godine. Uz to, novina je što će predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik imati obvezu najmanje jednom u šest mjeseci održati sastanak s članovima Savjeta, a Savić je posebno istaknuo kako, s obzirom na kadrovske potencijale ovog Savjeta koji je, po njemu, najkvalitetniji do sada, očekuje da se pored već uobičajenih poslova vezanih uz humanitarne aktivnosti, članovi Savjeta aktivno uključe i u pripremu i donošenje akata grada vezanih uz pitanja mladih. Na sjednici je donijeta i odluka da po jedan od članova Savjeta obvezno sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća ne bi li bolje sagledali aktualnu problematiku grada.

Predsjednik Gradskog vijeća Kruno Blažinović u tom je kontekstu rekao kako su ulaskom u Savjet, njegovi članovi, ujedno ušli i u gradsku politiku te kako je otvoren za svaki vid suradnje te je upravo on inzistirao na obveznu uključenost članova Savjeta u rad Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Nenad Panian, koji je također prisustvovao konstituirajućoj sjednici, rekao je kako je cilj Savjeta mladih isti kao i cilj Gradskog vijeća i cjelokupne gradske vlasti, a to je rad za opće dobro. Složio se kako su oni sada dio politike te da osim prava koja im pripadaju sukladno zakonu moraju znati da imaju i odgovornost. Dodao je kako Savjet mladih ima priliku pokazati starijima, koji su dominantni u politici, što treba njihovoj generaciji i što žele ostvariti, ali s obzirom na zavidne obrazovne potencijale ovog saziva u čijem je sastavu i jedan doktor znanosti, staviti na raspolaganje svoje znanje u svrhu općeg dobra. Panian je predložio kako bi dobar put ka ostvarenju ciljeva mladih bilo osnivanje nevladinih udruga koje mogu pokriti puno širi spektar različitih interesa mladih, od postojećih udruga iz kojih su delegirani i sadašnji članovi Savjeta

Podjeli vijest

Nedavno objavljeno

Skip to content