KONSTITUIRAN NOVI SAZIV TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

Pod predsjedanjem gradonačelnika Stipe Velića 29. prosinca održane su konstituirajuće sjednice Skupštine Turističke zajednice Grada Dugog Sela te konstituirajuće sjednice od strane skupštine izabranih Nadzornog odbora TZG-a i Turističkog vijeća.

Izvješće o izboru članova Skupštine TZG-a podnijela je Zvjezdana Budor Klarić naglasivši da je sukladno Zakonu o turističkim zajednicama predsjednik Skupštine i Turističkog vijeća gradonačelnik dok Skupštinu čine obvezni članovi koji su uplaćivali turističku članarinu, odnosno njihovi predstavnici koji su najviše uplatili, a izabrani su temeljem visine uplata na bazi podataka Porezne uprave za 2013. godinu. Te godine, rekla je Budor Klarić, ukupno je uplaćeno 410.000 kuna turističke članarine.

Iz grupacije trgovaca u Skupštinu su izabrani Konzum (Željko Primorac), Kaufland (Bojan Barišić) i Euronova (Vesna Vladić), iz grupacije hotela i restorana Konoba barba (Igor Pulja), Funtek Commerce (Vladimir Funtek), Marvin d.o.o. (Marvin Domgjonaj) i Šašare d.o.o. (Srećko Jaković), iz grupacije preređivačke industrije Tifon (Valentina Lapčević) i Crodux derivati II (Sandra Paić) te iz ostalih djelatnosti Darojković promet (Smiljan Darojković), Čazmatrans Nova (Siniša Bađun), Tisak (Dubravka Babić Gašparić), Autolimarija D&M (Danko Frljak) i Veterinarska ambulanta Dugo Selo (Mladen Slavić). U Nadzorni odbor ušli su Hrvatska lutrija (Ivica Žaja) i Drogerie Markt DM (Snježana Knežević).

U Turističko vijeće izabrani su Stipe Velić, po funkciji, Igor Pulja, Smiljan Darojković, Bojan Barišić, Siniša Bađun, Vladimir Funtek, Mladen Slavić, Srećko Jaković i Željko Primorac.

Za predstavnika u Turističku zajednicu Zagrebačke županije izabran je Igor Pulja.

Sva tri tijela održala su istog dana sjednice na kojima su donijeti financijski dokumenti nužni za funkcioniranje Zajednice. Prvo je prihvaćeno Izvješće o ostvarenju Programa rada i financijskog plana za prvih devet mjeseci te Izmjene financijskog plana za ovu godinu u koji je smanjen s 478.000 kuna na 281.000 kuna. Prema obrazloženju Zvjezdane Budor Klarić smanjeni iznos dostatan je za provođenje planiranih aktivnosti pa se smanjenje odnosi na sredstva koja su za TZG planirana u Proračunu Grada koja neće biti povućena iz Proračuna. Planirani prihodi od turističkih članarina, rekla je Budor Klarić, ostvareni su u iznosu 210.000 kuna, odnosno tek neznatno manje od plana, dok su prihodi od boravišne pristojbe ostvareni u iznosu 22.000 kuna, što je pedeset posto više od plana.

Znatne uštede u rashodovnom dijelu, dodala je, ostvarene su na manifestaciji Martinski dani i odustajanju od organizacije Obrtničkog sajma.

Planirani iznos za rad TZG Dugo Selo u 2015. godini iznosi 363.000 kuna, a struktura prihoda bazira se i dalje na turističkoj članarini u iznosu 220.000 kuna, boravišnoj pristojbi 22.000 kuna te prihodima iz proračuna Grada i županije 100.000 kuna.

Program aktivnosti je gotovo već uobičajen i započinje proslavom Vincekova, potom organizacijom fašnika, glavna manifestacija su Martinski dani povodom Dana grada, a program završava Adventom u Dugom Selu i Badnjakom pod vurom.Skip to content