Korištenje državnog i šumskog zemljišta – obavijest korisnicima

Poljoprivrednici na zahtjevu za izravna plaćanja za 2016. godinu mogu prijaviti korištenje državnog i šumskog zemljišta čak i ako za njega ne posjeduju dokumentaciju (pravo vlasništva ili posjeda), a tako je propisano Zakonom o poljoprivredi te je bitno da se takvo zemljište koristi u poljoprivredne svrhe.

Kako bi APPRRR regulirala status parcela državnog šumskog (pašnjaci) ili poljoprivrednog zemljišta koje su poljoprivrednici upisali u ARKOD da koriste, od njih je zatraženo da dostave dokaz da su pokrenuli postupak reguliranja statusa raspolaganja tim zemljištem, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Zašto to tražimo? Zato jer u slučaju preklapanja ARKOD parcela, kada npr. dva poljoprivrednika tvrde da koriste isto zemljište, izravna plaćanja moći će ostvariti onaj koji ima ugovor o privremenom korištenju tog zemljišta. Ti ugovori se APPRRR-u moraju dostaviti kako bi se pravovremeno završile kontrolne aktivnosti prije isplate predujma izravnih plaćanja za 2016. godinu, što se planira za kraj ove godine.

Iz tog razloga APPRRR je poslala dopis na 6.611 poljoprivrednika čije se ARKOD parcele potencijalno nalaze na području državnog šumskog ili poljoprivrednog zemljišta s uputom o postupanju – da do 3. lipnja 2016. dostave dokumentaciju za zemlju koju koriste ili dokaz da su pokrenuli postupak za reguliranje statusa korištenja.

Međutim, s ciljem olakšavanja ove procedure poljoprivrednicima i pojednostavljenja postupaka,  prošli je tjedan na razini nadležnih institucija uključenih u ovaj proces (APPRRR, Agencija za poljoprivredno zemljište, Hrvatske šume) dogovoreno da poljoprivrednici koji su dobili navedeni dopis nisu dužni APPRRR-u dostaviti gore navedenu dokumentaciju vezanu za zakup, već će njihove zahtjeve obraditi APZ i HŠ te do kraja listopada 2016. godine dostaviti APPRRR-u.Skip to content