Kulturni centar sv. Martin Hrvatska: Svečano obilježene martinske obljetnice

Kulturni centar sv. Martin Hrvatska  okuplja gradove i općine   pod zaštitom ovog sveca, kao i brojne štovatelje Martinske baštine. Centrom predsjeda dr Ines Sabotič, koja je 15. studenog  2016.  u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, zajedno s dr Antonijom Zaradija Kiš, predstavila desetu obljetnicu rada ove Udruge . Ovim svečanim skupom s predstavnicima  martinskih gradova i općina obilježena je i 1700. obljetnica rođenja ovog sveca zaštitnika.

Grad Dugo Selo, koji je nazvan hrvatskim  središtem štovatelja martinske baštine,  prvi je obilježen stopom sv. Martina 2007. godine  te je bio prvi član tadašnje Udruge prethodnice današnjeg Kulturnog centra.  Tako je predsjednica Kulturnog centra Sabotič  uručila svečanu uramljenu člansku iskaznicu predstavnicima Dugog Sela. Među ostalima, istaknuti  mnogi doprinosi Dugog Sela martinskoj baštini. Pored stope postavljen je i putni kamen kao obilježje martinskoga puta, njeguje se tradicija martinskih svetkovina, posađena je ruža sv. Martina  – Cappa santi Martini, objavljeno je monografsko izdanje „Martinska baština u Dugom Selu“   u nakladi Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo  koje još čuva veći broj umjetničkih djela  s motivima sv. Martina. Odabrana djela  s martinskim motivima izložena su  i ovom prigodom u  prostoru održavanja ove svečanosti. Također je istaknut rad grupe učenika Osnovne škole I. Benkovića  koju vodi prof. Marina Periša. Oni martinsku baštinu  u  tematskim radionicama ugrađuju u tekstualna, likovna i druga kreativna ostvarenja. Tako su prigodne zahvalnice za doprinose dodijeljene Gradu Dugom Selu, Turističkoj zajednici, Zvjezdani Budor Klarić, Borisu Mahaču, Ivanu Gereciju, Marini Periša, Nadici Kozić i drugim predstavnicima martinskih sredina.

Nakon  desetljetnog retrospektivnog pregleda aktivnosti Kulturnoga centra sv. Martin predstavljeno je izdanje „Putovima europske nematerijalne baštine u 21. Stoljeću: Sv. Martin, simbol dijeljenja“. Tu su obuhvaćena znanstvena izlaganja o temi sa skupa održanog prije tri godine u Zagrebu i Dugom Selu. Između zanimljivih tema objavljen je rad dr Juraja Belaja o  arheološkim istraživanjima na Martin bregu s naslovom „Sveti Martin nad Dugim Selom u procesima simbolizacije prostora“. Također su objavljene fotografije  umjetničkih  slika  osmorice poznatih hrvatskih slikara  20. i 21. stoljeća. Među njima je slika Velimira Trnskoga – „Terra sancti Martini“ , ulje na platnu sa zlatnim listićima, iz fundusa umjetničkih djela Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo.



Skip to content