Odbor za financije i proračun:

2019. godina

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela

2018. godina

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o oizvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. god.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu    

2017. godina

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredsstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s slite grupe birača u 2018. godini

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017.  god. do 30.06. 2017. godine

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

2016. godina

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

2015. godina

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01.01 – 30.06.2015 god.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2015. godinu

2014. godina

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 

Odbor za komunalne djelatnosti:

2019. godina

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

2018. godina

Prijedlog Pisma namjere o oslobađanju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonsktrukciju kotlovnice

Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Ivan Benković obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju kotlovnice

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine

2017. godina

 Prijedlog Odluke o zdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

2016. godina

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016g. godinu

2015. godina

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

2014. godina

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje:

2019. godina

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada B), na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br.214/4, k.o. Dugo Selo I

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada A), na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br.215/3, k.o. Dugo Selo I

Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014.-2018.

Razmatranje Konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 1) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 2) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2, k.o. Dugo Selo II

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljaju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I

2018. godina

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju  višestambene zgrade na k.č.br. 360, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad

Izgradnja višestambene zgrade na k.č. broj 662, k.o. Dugo Selo I

Razmatranje prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 702/5 k.o. Dugo Selo II

2017. godina

Razmatranje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugo Sela

 

Odbor za Statut i Poslovnik

2019. godina

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini 

Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe

2018. godina

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 05.07.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 29.05.2018

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedlog Odluke o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 27.3.2018

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 30.01.2018

2017. godina

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 22.11.2017

 

Odbor za društvene djelatnosti i socijalnu skrb

2019. godina

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

2018. godina

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.  

2017. godina

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Skip to content