2020. godina

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o financiranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada 

2019. godina

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu u Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

2018. godina

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Dugog Sela za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela  za 2017. godinu

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.  

2017. godina

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog III. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2017. GODINU

Skip to content