2023. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Mišljenje o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Dugog Sela za izgradnju dječjih vrtića

Mišljenje o prijedlogu Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Dugog Sela za izgradnju nogostupa

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.

 

2022. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. 

Mišljenje o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

 

2021. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje Odbora za financije i proračun o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Mišljenje Odbora za financije i proračun o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

Mišljenje Odbora za financije i proračun o prijedlogu Godišnjeg izvještaja

 

2020. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

Mišljenje o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Mišljenje o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

Mišljenje o prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Mišljenje o prijedlogu Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID – 19

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID – 19

 

2019. godina

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu 

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela

 

2018. godina

 

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o oizvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. god.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu    

 

2017. godina

 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredsstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s slite grupe birača u 2018. godini

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017.  god. do 30.06. 2017. godine

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

 

2016. godina

 

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 

2015. godina

 

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01.01 – 30.06.2015 god.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 

2014. godina

 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu

Skip to content