2023. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu

 

2022. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Mišljenje o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje o izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

 

2021. godina

 

Mišljenje o prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Mišljenje o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa građenja kom. infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

2020. godina

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

2019. godina

 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o komunalnom redu

 

2018. godina

 

Prijedlog Pisma namjere o oslobađanju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonsktrukciju kotlovnice

Prijedlog Odluke o oslobađanju Osnovne škole Ivan Benković obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju kotlovnice

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine

 

2017. godina

 

 Prijedlog Odluke o zdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

2016. godina

 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016g. godinu

 

2015. godina

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

2014. godina

 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Skip to content