Mjere povećanja energetske učinkovitosti Zagrebačke županije: 920.000 kuna za Dugo Selo i Marija Goricu

Zagrebačka županija temeljem javnog poziva dodijelit će Dugom Selu 440.000 kuna te općini Marija Gorica 480.000 kuna za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene.
Inače, spomenutim javnim pozivom Zagrebačka županija osigurala je ukupno 2 milijuna kuna bespovratnih financijskih sredstva. S obzirom da je preostalo više od milijuna kuna iz Zagrebačke županije pozivaju gradove i općine sa svog područja da prijave svoje projekte najkasnije do 1. prosinca 2016. godine. Zgrade javne namjene u smislu ovog poziva su zgrade javnog sektora u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi: zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i regionalne samouprave, zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zgrade za više obrazovanje, zgrade za stanovanje zajednica, zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade kulturnih namjena poput kina, kazališta i muzeja, zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi.
Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci zahtjeva nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-476 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr.
Popunjeni obrasci te potrebna dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb uz naznaku „Poticanje EnU u JLS – NE OTVARAJ“ ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici.Skip to content