MOBILNI ŠALTERSKI URED ZA UPRAVNE POSLOVE ZA PODRUČJE POLICIJSKE POSTAJE DUGO SELO

POZIVAMO GRAĐANE, POSEBNO ONE KOJIMA JE OTEŽAN DOLAZAK U ŠALTER SALU POLICIJSKE POSTAJE DUGO SELO DA U NAVEDENOM VREMENU ISKORISTE MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA MOBILNI ŠALTERSKI URED ZA UPRAVNE POSLOVE TE DA ZAHTJEVE IZ DOMENE UPRAVNIH POSLOVA PODNESU U BLIZINI SVOG PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA

Dana 13.04.2015. godine u vremenskom periodu od 9,00 do 15,00 sati mobilni šalterski ured za obavljanje upravnih poslova tzv. mobilni kofer, bit će dostupan građanima na lokaciji Općina Rugvica, Trg Josipa Predavca 1, te 14.04.2014. godine na lokaciji Kulturni dom Brckovljani, Stjepana Radića 80, Božjakovina u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

U navedenom vremenu građani će moći obaviti poslove prijave i odjave prebivališta i boravišta, pribaviti uvjerenje o prebivalištu i matičnom broju građana, podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, kao i za registraciju vozila.

 

ZA POTREBNE INFORMACIJE MOŽETE SE OBRATITI NA KONT.TELEFON  098/9821-977 ili 4570-934, 4570-924Skip to content